OM: politie moet aangifte zedenzaak kritischer bekijken

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de politie aangiften van zedenzaken kritischer gaat bekijken. Eerdere zaken hebben volgens justitie aangetoond dat de politie in het verleden onvoldoende kritisch optrad tegen degene die aangifte deed....

Onder leiding van hoofdofficier van justitie J. Hulsenbek heeft het OM nieuwe richtlijnen gemaakt. Daarin staat hoe politie en justitie moeten omgaan met zedenzaken. Deze richtlijnen worden vanaf 1 oktober van kracht.

Een van de nieuwe maatregelen is dat aangiften door twee politiemensen moeten worden opgenomen. Ook worden ze allemaal op band vastgelegd. Voortaan gaat aan een aangifte altijd een gesprek vooraf met de melders van een zedenmisdrijf. Daarin moet de politie degene die aangifte doet, informeren over de consequenties. Er komt op de parketten ook een speciale zedenofficier van justitie.

Meer over