Olympiade krijgt spectaculair slot

De prijsuitreiking van een Olympiade is meestal een lange zit die geduld en doorzettingsvermogen vraagt. In Calvia was het niet anders en vele bezoekers waren al bijna in slaap gevallen toen tegen het eind van de bijeenkomst de rust spectaculair werd verstoord....

Snel werd duidelijk dat de Georgische grootmeester weinig had misdaan. Toen hij merkte dat de uitreiking van een belangrijke prijs dreigde te worden vergeten, rende hij naar het podium om de aandacht van de ceremoniemeester te trekken. De bewakers vatten Azmai's gedrag anders op en dachten een hinderlijke ordeverstoorder in de kraag te vatten.

Twee dagen later kwam Azmaiparasjvili niet helemaal ongeschonden weer vrij. Wie wil weten hoe de Spaanse ordedienst zijn werk deed, kan voor foto's van Azmai's dichtgeslagen oog en een interview met het slachtoffer terecht op de chessbase.com website.De reacties op het incident waren verdeeld. Alle getuigen spraken schande van het optreden van de bewakers en de FIDE reageerde furieus. Maar de organisatoren van de Olympiade namen een heel andere positie in. Onmiddellijk ondersteunden zij de lezing van de Spaanse politie dat Azmaiparasjvili zelf het fysieke geweld had uitgelokt door een kopstoot aan een bewaker uit te delen.

Deze net-goed-reactie wekt de indruk dat de organisatoren na twee weken hun buik vol hadden van de FIDE. Ik kan me er iets bij voorstellen. Tijdens Olympiades zijn de FIDE-officials niet de aangenaamste gasten. Soms hebben ze de neiging zich als tijdelijk aangestelde koningen te gedragen. Niet voor niets werd na de arrestatie het verhaal verspreid dat Azmaiparasjvili bij aankomst in Calvia twee hotelkamers had geeist. Een als speler van het Georgische team en een als FIDE-bestuurder.

Azmaiparasjvili is een man van niet geheel onbesproken gedrag. Hij was een tijdje de paria van de schaakwereld nadat hij in 1995 een grootmeestertoernooi in Macedoniad gewonnen met de ongeloofwaardige score van zestien punten uit achttien partijen. En niet zo lang geleden klaagden twee Georgische schaaksters in een open brief dat zij door Azmai waren bedreigd. Het is treffend dat hij als een misdadiger werd behandeld op een moment dat hij eigenlijk niets had gedaan.

Kort voor het hectische slot van de Olympiade waren in Calvia de prijzen uitgereikt. Voor de teams voor de beste individuele prestaties. Bij de eerstebordspelers DIAGRAM 1 ging de gouden medaille naar Jevgeni Ermenkov die ik uit een vorig leven ken als Bulgaar maar die nu aan het eerste bord van Palestina tegen middelmatige opponenten een score van 10,5 uit 12 verzamelde. Drie topspelers zaten hem op de hielen. De echte uitblinkers aan het eerste bord waren Adams (10 uit 13), Ivantsjoek (9,5 uit 13) en Anand (8 uit 11).

Ivantsjoek -Navara Oekra -Tsjechi. e2-e4 c7-c5 2. Pg1-f3 d7-d6 3. d2-d4 c5xd4 4. Pf3xd4 Pg8-f6 5. Pb1-c3 e7-e6 6. Lc1-e3 Pb8-c6 7. Lf1-c4 Lc8-d7 8. Lc4-b3 Lf8-e7 9. Dd1-e2 Pc6xd4 10. Le3xd4 Ld7-c6 11. 0-0-0 Dd8-a5 Een wel erg zorgeloze opstelling tegen de gevaarlijke variant met 7. Lc4.

12. f2-f4 e6-e5 13. Ld4-e3 0-0 Niet 13 ... Pxe4? 14. Pxe4 Lxe4 15. Ld2 of 13 ... Lxe4? 14. Pxe4 Pxe4 15. Dc4.

14. g2-g4 Lc6xe4 Bij gebrek aan een zinnig alternatief. Helaas voor zwart tellen pionnen niet in deze stelling.

15. Th1-g1 Ta8-c8 Bereidt een zoenoffer voor. Na DIAGRAM 2 15 ... Lc6 16. g5 Pd7 17. f5 heeft wit een vernietigende koningsaanval.

16. g4-g5 Zie diagram 1

16 ... Tc8xc3 17. g5xf6 Le7xf6 18. b2xc3 e5xf4 19. Le3-d4!

Veel sterker dan 19. Lxf4 d5 waarna zwart nog enig tegenspel heeft.

19 ... Lf6xd4 Da5xc3 Td1xd4 Zie diagram 2

Nu moet wit niet te hebberig zijn. Na 20. Tdd1 Lf3 21. Dd3 Da1+ 22. Kd2 Lxd1 23. Dxd6 (23. Txd1 Df6) 23 ... Tc8 doet zwart nog volop mee.

21. Tg1xg7+!

De juiste oplossing.

21 ... Kg8xg7 22. Td4xe4 f4-f3 23. De2-e3 Dc3xe3+ 24. Te4xe3 Waarmee een probleemloos gewonnen eindspel is bereikt.

24 ... f3-f2 25. Te3-f3 f7-f5 26. Kc1-d2 Tf8-f6 27. Kd2-e2 Tf6-h6 28. Tf3xf5 Th6xh2 29. Tf5-f7+ ...

Zwart geeft op.

Michael Adams gaf het goede voorbeeld aan het eerste bord van DIAGRAM 3 Engeland maar het baatte niet. Zijn teamgenoten waren collectief de weg kwijt en Engeland behaalde met de dertigste plaats het slechtste resultaat uit de geschiedenis. Adams -Mitkov Engeland -Macedoni. e2-e4 e7-e5 2. Pg1-f3 Pb8-c6 3. Lf1-b5 Pg8-f6 4. 0-0 Pf6xe4 5. d2-d4 Pe4-d6 6. Lb5xc6 d7xc6 7. d4xe5 Pd6-f5 8. Dd1xd8+ Ke8xd8 De beruchte Berlijnse Muur-variant. In de handen van Kramnik is het een effectief defensief wapen gebleken, maar niet iedereen kan er zo goed mee overweg.

9. Pb1-c3 Pf5-e7 10. b2-b3 Lc8-g4 11. Pf3-g5 Kd8-e8 12. Lc1-b2 Pe7-d5 13. h2-h3 Lg4-f5 14. g2-g4 Lf5-g6 Geeft wit een doelwit dat hij na 14 ... Ld7 niet zou hebben gehad.

15. Pc3xd5 c6xd5 16. f2-f4 Lf8-e7 17. e5-e6!

Zie diagram 3

17 ... Le7xg5 Het is moeilijk iets beters te bedenken. Na 17 ... f6 komt 18. f5 fxg5 19. fxg6 (misschien is 19. Tad1 nog een fractie nauwkeuriger) 19 ... hxg6 20. Kg2 met groot voordeel voor wit.

18. e6xf7+ Ke8-d7 Maakt het erger. Hoe onaantrekkelijk ook, zwart had genoegen moeten nemen met een voorlopig ingesloten toren op h8 na 18 ... Kxf7 19. fxg5+ Kg8.

19. f4xg5 Th8-f8 Deze toren doet nu mee maar de prijs die zwart heeft betaald is hoog. Wits koningsvleugelpionnen zijn te sterk.

20. Ta1-d1 c7-c6 21. Lb2xg7 Tf8xf7 22. Tf1xf7+ Lg6xf7 23. Kg1-f2 Ta8-e8 24. Kf2-f3 Lf7-g6 25. c2-c4 Lg6-e4+ 26. Kf3-f4 b7-b5 27. c4xb5 c6xb5 28. h3-h4 Te8-c8 29. h4-h5 Tc8-c2 Zie diagram 4

30. g5-g6 Een eenvoudige doorbraak.

30 ... h7xg6 31. h5-h6 g6-g5+ Of 31 ... Txa2 32. Kg5 Th2 33. Ta1 en wit wint.

32. Kf4xg5 Kd7-e6 33. Td1-e1 Ke6-f7 34. Te1-f1+ Kf7-e7 35. Tf1-f4 Le4-h7 36. Lg7-f6+ Ke7-e6 37. Lf6-d4 ...

Zwart geeft op.

20. DIAGRAM 4

Meer over