Oltmans eist excuses van Dijkstal voor 'laster' BVD

De journalist W. Oltmans daagt minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken voor de rechter, als deze niet vóór tien uur vandaag afstand neemt van 'lasterlijke informatie' die over Oltmans in een BVD-dossier staat....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Het dossier vermeldt dat Oltmans 'omstreeks 1962 een maand of drie zou hebben doorgebracht in een gevangenis in de USA'. Hij zou een zedendelict hebben begaan. 'Oltmans is een homo', aldus het BVD-stuk. Volgens Oltmans advocaat mr. P. Nicolaï zijn deze aantekeningen pure laster. 'Oltmans heeft nimmer, geen dag, in de gevangenis gezeten.'

Oltmans voert een al jaren slepende procedure tegen de staat. Daarin eist hij miljoenen guldens schadevergoeding voor de inkomsten die hij heeft gederfd doordat Buitenlandse Zaken hem in zijn journalistieke werk zou hebben belemmerd en hem zou hebben achtergesteld bij andere Nederlandse journalisten.

In de loop van het proces zijn aan Oltmans gedeelten ter beschikking gesteld van zijn BVD-dossier. Behalve de aantekening over zijn verblijf in een Amerikaanse gevangenis, staat in de stukken dat er een dossier over de journalist bestaat bij de zedenpolitie. Volgens Nicolaï is Oltmans nooit in aanraking geweest met de zedenpolitie.

Dijkstal, onder wie de BVD ressorteert, is woensdag schriftelijk gesommeerd onmiddellijk afstand te nemen van de lasterlijke informatie en aan Oltmans excuses aan te bieden. Ook wordt vernietiging van de betreffende aantekeningen in het dossier geëist.

In een voorlopig vonnis heeft de Haagse rechtbank woensdag Oltmans' verzoek om een voorschot op schadevergoeding afgewezen. De rechtbank wil op een aantal punten nog nadere verduidelijking.

De rechtbank heeft een brief van oud-minister Luns van Buitenlandse Zaken gekenschetst als 'een vorm van bedrog'. In de betreffende geheime brief werden in februari 1964 de Nederlandse ambassades en diplomatieke posten gewaarschuwd tegen Oltmans. Ze kregen opdracht hem niet de normale faciliteiten te bieden.

Meer over