Olie op stranden van Curaçao

De zoutpannen van Jan Kok, een bekend natuurgebied op Curaçao, zijn vervuild met olie. Kreeften, hagedissen, vissen en vogels zitten onder de troep. De smurrie is dagenlang de lagune ingelopen zonder dat iemand er iets aan deed en heeft het unieke biosysteem in dat gebied aangetast.

VAN ONZE CORRESPONDENT JEAN MENTENS

WILLEMSTAD - De lagune van Jan Kok is de plek waar roze flamingo's foerageren en waar toeristen mooie plaatjes van de vogels kunnen schieten. Ook de flamingo's zijn inmiddels in aanraking gekomen met de oliedrab.

De olie komt waarschijnlijk uit een opslagtank van de olieterminal bij Bullenbaai. Die tanks moeten regelmatig worden schoongemaakt. Tijdens dat schoonmaakproces scheidt de olie zich van water en vuil. Als olie en water zijn gescheiden, wordt het water de baai in gepompt en de olie blijft achter in de tank.

Dat is vorige week zondag misgegaan. De kraan is waarschijnlijk niet op tijd dicht gedraaid, waardoor de olie in de baai terecht is gekomen. Toen de wind draaide, stroomde die zo de lagune van Jan Kok in.

Pas toen milieuactiegroep SMOC alarm sloeg is de overheid wakker geworden. Afgelopen zondag is oliemaatschappij PdVSA er op attent gemaakt dat er zich een milieuramp aan het voltrekken was en is personeel van de olieopslag bij Jan Kok gaan kijken. In het weekend zijn burgers op eigen initiatief aan de slag gegaan om te proberen besmeurde dieren te redden en de olie op te ruimen. Ondertussen zijn al veel dieren doodgegaan.

De overheid en PdVSA zijn nu ook in de weer om de boel schoon te maken, maar er ligt nog steeds een olievlek buiten de lagune. SMOC vindt dat er onmiddellijk een drijvende afscheiding moet worden aangebracht die ervoor zorgt dat niet nog meer olie het gebied in kan stromen.

Ineke Van Gent van GroenLinks en Wasila Hachchi van D66 hebben schriftelijke vragen gesteld aan minister Liesbeth Spies van Koninkrijksrelaties over de olievervuiling op Curaçao. Ze vinden dat deze ramp aantoont dat de PdVSA de zorgvuldigheidsnormen niet nakomt die gewenst zijn in zo'n kwetsbare omgeving. PdVSA is ook met de Isla-raffinaderij in het hart van Willemstad een notoire vervuiler.

undefined

Meer over