Obama wil geen tweede Irak

De VS zullen geen grondtroepen inzetten tegen IS in Syrië en Irak, ondanks de belofte van president Obama de inzet te verdubbelen in de strijd tegen IS na de aanslagen in Parijs.

De Iraakse en Amerikaanse vlaggen worden naast elkaar gedragen Beeld ANP
De Iraakse en Amerikaanse vlaggen worden naast elkaar gedragenBeeld ANP

'Dat zou een foute strategie zijn', aldus Obama op de persconferentie aan het slot van de G20 in Antalya. 'We zouden grote gebieden veroveren zonder dat duidelijk is hoe we daar weer weg komen, zoals in Irak in 2003 is gebeurd. De VS gaan niet eerst schieten en daarna richten. Er moet een strategie zijn die ook kan worden volgehouden.'

Hij denkt dat de huidige strategie met luchtsteun voor lokale strijders zoals de Koerden wel de goede is. 'We hebben de militanten van IS teruggedrongen in hun zelf uitgeroepen kalifaat. In de strategie gebruiken we alle middelen waarover de macht van de VS beschikt: op militair terrein, op die van inlichtingenoperaties, op economisch en financieel gebied en de kracht van onze gemeenschap.' Hij wees erop dat de strijd tegen IS een lange weg is met tegenslagen zoals de aanslagen in Parijs - 'een verschrikkelijke en ziekmakende tegenvaller'.

Ondermijnen

In een speciale verklaring na afloop van de top hebben de leiders van de twintig belangrijkste economieën (G20) in de wereld gezegd 'verenigd te staan in de strijd tegen terrorisme'. 'De verspreiding van terroristische organisaties en de toename van het aantal terroristische aanslagen in de wereld ondermijnen de internationale vrede en veiligheid en brengt de pogingen de economie te versterken en duurzame groei te bewerkstelligen in gevaar.'

Uitdrukkelijk wordt gesteld dat terreur niet mag worden geassocieerd met een of andere religie, nationaliteit, beschaving of etnische groep. De Turkse president Tayyip Erdogan, die voorzitter was van deze G20-top, waarschuwde ervoor dat de huidige migratiecrisis in Europa niet verward mag worden met terrorisme. 'Als we dat doen dat ontlopen we onze humanitaire verantwoordelijkheid'. Obama kwam daar ook op terug: 'De dichtslaan van de deur in het gezicht van vluchtelingen is verraad van onze eigen waarden. Ik verschil op heel veel terreinen van mening met mijn voorganger George Bush. Maar ik ben het met hem eens dat dit geen oorlog tegen de islam is.'

Detectie

De G20 zegt zeer ongerust te zijn over de toename van terrorisme buiten de strijdgebieden en de dreiging die ze vormen voor alle staten, inclusief de landen van afkomst, transitie en bestemming. Om hier iets aan te doen besluiten de G20-landen de samenwerking te versterken, onder meer door informatie uit te wisselen. Ook zal meer aandacht moeten worden gericht op de detectie van grensoverschrijdend verkeer. En er zal nauwer samengewerkt worden om de veiligheid in het luchtverkeer te verzekeren, met het oog op het opgeblazen Russische toestel boven de Sinaï

Meer over