O, daar heb ik nog wel een leuk verhaal bij

Maandag, 20 januari: 'Uitbraak Eerste Wereldoorlog feestelijk herdacht in Servië.'

CAREL HELDER

War hath no fury like a non-combatant*', dichtte Charles Edward Montague (1867-1928)**, een versregel die in Engeland heel bekend werd, net als zijn uitspraak dat je aan het aantal medailles op de borst van een officier kunt aflezen hoe ver hij zich van het front had bevonden.

Montague, vanwege zijn gevorderde leeftijd het leeuwendeel van de oorlog tegen zijn zin geen frontsoldaat maar non-combattant (wel in het leger maar niet meevechtend), was in het dagelijks leven literair criticus en derhalve belast met het censureren van de brieven die de militairen naar huis stuurden. Daarnaast gaf hij rondleidingen aan vips die het front bezochten.

Volgens George Bernard Shaw, een van hen, betrof een vaste grap daar Montagues enhousiasme om onder vuur te liggen 'een aandrang die zijn voorname bezoekers niet per se deelden'. Shaw wel: 'Beiden hadden we het gevoel dat we, nu we er waren, onze tijd verspilden als we ons niet binnen het bereik van de kanonnen bevonden. We waren naar het theater gekomen om het stuk te zien, niet om plezier te beleven aan de pauzes tussen de acts, zoals de modieuze mensen bij de opera.'

Dat Montague, 47 toen hij zich aanmeldde voor de dienst en vader van zeven kinderen, zijn grijze haar geverfd had om zijn ouderdom te verbloemen, was tekenend. Een vriend merkte op dat hij de enige man was wiens haar in één nacht zwart geworden was van dapperheid.

* Een fles gin voor de mooiste vertaling van deze dichtregel. Inzendingen naar:

didu@volkskrant.nl o.v.v. Montague.

** Spreek uit: Montagieuw, met de klemtoon op de eerste lettergreep en de g als in girl.

undefined

Meer over