NVWA: dierenwelzijn in pluimveesector laat nog te wensen over

Uit een risicoanalyse van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid in de pluimvee-industrie nog te vaak worden geschonden.

Marijn Thijs
Stal met scharrelkippen. Beeld Arie Kievit
Stal met scharrelkippen.Beeld Arie Kievit

Bij 19 procent van de vleeskuikenboerderijen in Nederland (126 bedrijven) heeft de toezichthouder de afgelopen vier jaar tekortkomingen op het gebied van dierenwelzijn geconstateerd. De risico-analyse combineert de bevindingen van het onafhankelijke bureau risicobeoordeling (BuRO), de inlichtingen- en opsporingsdienst (NVWA-IOD) en de inspectieresultaten van de NVWA.

De NVWA constateerde dat vleeskippen nog te vaak onvoldoende water en voer tot hun beschikking hebben. Daarnaast lopen de dieren kans op ernstig letsel: door een gebrek aan ruimte, droog strooisel en zitstokken in de stallen krijgt het pluimvee sneller last van zweren aan de poten. Ook komt het geregeld voor dat kippen poten en vleugels breken tijdens transporten, omdat ze onzorgvuldig worden vervoerd. In het slachthuis worden de dieren verdoofd in water dat onder stroom staat, maar deze verdovingsmethode garandeert niet altijd een pijnloze dood.

Ook de voedselveiligheid loopt gevaar. De NVWA-inspectie wees uit dat 17 procent van de pluimveehouders verboden antibiotica voor hun dieren gebruikt. Verder kan kippenvlees in verschillende stadia van de vleeswerking met ziekmakende bacteriën als campylobacter en salmonella besmet raken. Als consumenten het kippenvlees goed garen zijn deze bacteriën niet gevaarlijk, maar volgens de NVWA blijft het belangrijk het aantal besmettingen structureel terug te dringen.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil dat de vleesketen maatregelen neemt naar aanleiding van de risicoanalyse. Minister Carola Schouten oppert dat de ketenpartijen (zoals pluimveehouders, transporteurs, slachterijen en supermarkten) elkaar moeten aanspreken op onregelmatigheden. 'Alle partijen in deze keten moeten hun individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen', aldus Schouten. Als toezichthouder wil de NVWA de analyse gebruiken om het handhavingsproces 'gerichter en innovatiever' te maken. 'Op termijn willen we alle gegevens en inspectieresultaten in onze databank systematisch gaan inzetten', zegt een woordvoerder.

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) vindt dat de risico's niet moeten worden overdreven. 'We nemen voedselveiligheid en dierenwelzijn heel serieus', zegt voorzitter Hennie de Haan. Pluimveehouders hebben daar ook financieel belang bij, suggereert ze. 'Gezonde dieren leveren de boer een beter eindproduct op.' Op de bevindingen van de NVWA over de vele overtredingen van de regels voor dierenwelzijn gaat ze niet in.

Meer over