Nuth, een paradijs voor verliefde oudjes

Gemeenten in Zuid-Limburg zien de vergrijzing als een uitdaging. 'Ouderen zijn rijk en genereren banen', zegt de ene burgemeester. 'Wij verzilveren de vergrijzing', zegt de ander....

Het is heerlijk wonen in Nuth, vindt het echtpaar Weijermans, terwijlze langs de Sint Bavokerk in het hart van het Limburgse dorp wandelen. Maarvoor de jeugd is er niet veel te doen. 'Vroeger gingen ze naar het caféhier, met dansen en al. Nu gaan ze naar Heerlen', zegt mevrouw (69). 'Eris hier ook weinig werk', voegt meneer (75) eraan toe. De rubberfabriek isdicht en het bedrijf dat verwarmingen maakt, heeft al veel mensen moetenontslaan.

Het winkelbestand valt nog mee. Op de supermarkten Jumbo en Aldi aande Markt komen ook veel mensen van buiten Nuth af. Maar het zwembad is aljaren dicht. En het openbaar vervoer is enorm verslechterd. Er gaan nogmaar enkele bussen per dag naar Heerlen. 'En als je daar bent, moet je drieuur wachten tot je terug kunt.'

De Weijermansen hebben zich net ingeschreven voor eenverzorgingsinstelling. Want al zijn ze nog gezond, 'je weet maar nooit'.Over het aanbod zijn ze niet zo tevreden: 'De bejaardenhuizen liggen verbuiten de kom en zijn niet zo praktisch, met trappen en zo', vindt zij.

Hij heeft vroeger bovengronds 'op de Emma', de steenkolenmijn inHoensbroek, gewerkt. Na de mijnsluiting werkte hij in een kabelfabriek inBrunssum, die ook sloot, en daarna bij de Sphinx in Maastricht. Zo gaat datin Zuid-Limburg, zegt hij. De pastoor van de Sint Bavo heeft het langer opéén plek volgehouden; die neemt zondag na veertig jaar afscheid.

De gemeente Nuth verliest al jaren inwoners. 'We komen vanzeventienduizend en gaan volgens de prognoses naar veertienduizend overtien à vijftien jaar', zegt burgemeester Binderhagel op het gemeentehuis.

Na de mijnsluiting is er onvoldoende werkgelegenheid gecreëerd in deregio. Door het gebrek aan werk vindt er een enorme 'ontgroening' plaats:jongeren vertrekken naar de Randstad of elders voor werk. 'Een soortbraindrain beneden de rivieren', aldus Binderhagel. En in het beschermdeheuvelgebied mag nauwelijks worden gebouwd, waardoor er te weinig nieuwewoningen komen.

Vooral in Nuth heeft de vergrijzing hard toegeslagen. Het dorp ligt inhet hart van Zuid-Limburg en telt veel bejaardenhuizen met een regionalefunctie. 'Wie in Hoensbroek oud wordt, komt vanzelf in Nuth terecht', graptde CDA-burgemeester van Surinaamse afkomst. De gemeente bedeelt in haarstrategische visie een centrale plaats toe aan de oudjes. 'Het toerismewordt geënt op de ouderen. Veel wandelroutes en bankjes voor verliefdeoudjes', aldus Binderhagel. Ook wil Nuth 'mooie seniorenwoningen bouwenmet daaromheen een bakker, slager, wijnboer en restaurant, om oudereLimburgers terug te lokken naar hun geboortegrond'. Binderhagel: 'Ouderenzijn niet zielig. Ze zijn vaak rijk en genereren banen.'

Ook in Parkstad Limburg, het samenwerkingsverband van zeven gemeentenin de voormalige mijnstreek van Zuidoost-Limburg, is de bevolkingskrimpalarmerend. 'Na de babyboom tikt hier nu een demografische tijdbom', zegtde voorzitter en burgemeester van Heerlen, Gresel. In Kerkrade en Landgraafis de krimp al in 1997 begonnen, in andere gemeenten later.

'In Heerlen zijn we al 4500 inwoners kwijt. Dat is nogal wat', aldusGresel. 'De krimp geeft spanningen in voorzieningen en detailhandel. Zozijn er te veel bouwmarkten in dit gebied. Ook is de groei van budgettenvoorbij, waardoor per inwoner meer wordt betaald.'

Parkstad Limburg heeft de stuurgroep 'Krimp als Kans' ingesteld. Dieheeft provincie en rijk voorgesteld om in plaats van een bouwpremie een'slooppremie' in te voeren. Want in het gebied staan twaalfduizendwoningen op de nominatie gebouwd te worden, terwijl de woningbehoeftetussen 2015 en 2035 wordt geschat op min zesduizend woningen.

Volgens Gresel moet Parkstad een kwaliteitsslag maken: er moeten meeroude huizen worden gesloopt om plaats te maken voor minder woningen vanbetere kwaliteit. Natuurlijk probeert de regio ook jongeren te binden, maar nadrukkelijk wordt gekeken naar de kansen van een 'senioreneconomie'.Gresel: 'We willen de vergrijzing verzilveren.'

Meer over