Nu al ruzie, en de korting komt nog

Bewoners van een verzorgingstehuis moeten verhuizen omdat ze te duur worden. Ze liepen boos naar de rechter.

ALKMAAR - De rechter tilt stoelen over het hekwerk richting beklaagdenbank, maakt plaats voor rolstoelen en rollators. De griffier schuift nog drie gestapelde stoeltjes en een bureaustoel naar binnen.

Een twintigtal hoogbejaarden en hun families, zo'n honderd mensen in totaal, zoekt een plek in het kleine zaaltje in de rechtbank in Alkmaar. Ze zijn gekomen voor het kort geding van de stichting Wij Gaan Niet Weg tegen de zorginstelling MagentaZorg.

'Het komt allemaal door het kabinetsbeleid', begint advocaat Meersma namens MagentaZorg. 'Bewoners met een zorgzwaartepakket tot en met indicatie 4 komen niet langer in aanmerking voor opname in onze instelling. Ik lees dat zo'n 800 verzorgingstehuizen op termijn dicht moeten. Laat het de helft zijn - dan nog hebben we het hier over een landelijk probleem.'

De bewoners van verzorgingstehuis Haemstede in Bergen - 46 eenpersoonsappartementen - kregen in december te horen dat ze moeten verhuizen. Haemstede wil plaatsmaken voor patiënten die lijden aan korsakov - daarvoor blijven wel budgetten beschikbaar.

Dementerende ouderen leveren een zorginstelling na de bezuinigingen op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) geen geld meer op, tenzij ze net als korsakovpatiënten in de vijfde en zwaarste categorie vallen. MagentaZorg wil daarop nu vast anticiperen. Er worden geen nieuwe demente patiënten aangenomen. De 31 dementerende ouderen die in Haemstede wonen, moeten wegens toenemende leegstand verhuizen naar een zorgcentrum in het dorp Koedijk. Dat ligt buiten de gemeentegrens, reden voor een rechtszaal vol boze ouderen.

'Er wordt wel gezegd: of je nou in Bergen of Koedijk zit, wat maakt het uit als je dement bent? Maar deze mensen zijn niet gek', betoogt de advocaat van de stichting Wij Gaan Niet Weg. 'Ze zijn de weg kwijt in hun hoofd, niet in het dorp.'

Uit een inderhaast gehouden enquête blijkt dat niemand wil verhuizen. Advocaat Meersma erkent dat een verhuizing in je laatste levensfase indruist tegen de statutaire doelstelling van MagentaZorg, en tegen het doel waarmee het bedrijf zorg verleent. 'Maar wij staan met onze rug tegen de muur.'

De rechter verwijt MagentaZorg dat het mensen de gordijnen injaagt door steeds te verwijzen naar formele wettelijke kaders. En hij verwijt de stichting Wij Gaan Niet Weg dat die geen begrip opbrengt voor de financiële problemen waar MagentaZorg mee worstelt als gevolg van een kabinetsbesluit.

Een oude dame in de zaal staat op en neemt het woord. 'Wij hebben aangegeven dat we er best met korsakovpatiënten willen wonen, maar dat wil de raad van bestuur niet.' Bestuursvoorzitter Lia de Jongh legt 'met pijn in het hart' nogmaals uit dat de combinatie dementie-korsakov niet het probleem is, maar de zwaarte ervan: wie niet dement genoeg is, kost haar instelling straks alleen maar geld.

Rechter Schotman pleit voor deëscalatie. Hij verzoekt beide partijen nogmaals rond de tafel te gaan zitten. Als dat geen resultaat heeft, zal hij over twee weken een oordeel vellen.

'Zie je wat hier gebeurt?', zegt een inwoonster van Haemstede bij het verlaten van de overvolle rechtszaal. 'De korting op de AWBZ moet nog van kracht gaan, en er is nou al ruzie over. Dat hebben ze weer mooi klaargespeeld daar in Den Haag.'

undefined

Meer over