NS vreest op HSL miljoenenverlies

NS en KLM verwachten per jaar tientallen miljoenen euro's verlies te maken op de hogesnelheidstrein van Amsterdam naar Parijs, die in 2006 gaat rijden....

Uit cijfers die in bezit zijn van de Volkskrant blijkt dat NS en KLM tijdens de openbare aanbesteding veel te veel hebben geboden voor de exploitatie. Alleen al in 2010 zal het bedrijf 27 miljoen euro tekort komen. Het verlies van het aparte HSL-bedrijf moet worden aangevuld door beide moederbedrijven KLM en NS. Waarbij het tegenwoordig noodlijdende NS (meer dan 90 procent aandeelhouder) het leeuwendeel voor zijn rekening moet nemen.

NS en KLM boden voor het gebruik van het 9 miljard kostende snelle spoor 148 miljoen euro. Dat is ruim 50 procent meer dan nummer twee, DB/Arriva. NS wilde koste wat kost de HSL exploiteren. De top van de spoorwegen was onzeker, omdat een paar maanden voor de aanbesteding het kabinet een geheim plan van NS, KLM en Schiphol afschoot.

Dit was een flinke streep door de rekening van minister Netelenbos van Verkeer, die om het bod had gevraagd en beloofd had de plannen in het kabinet te zullen verdedigen. Netelenbos wilde de Nederlandse vervoerders, die bereid waren de door haar gewenste jaarlijkse betaling van 100 miljoen euro te voldoen, de HSL-concessie onderhands gunnen. De minister riskeert daarmee een miljoenenclaim van de andere deelnemende bedrijven, omdat officieel een aanbesteding liep.

De onderhandelingen over de onderhandse gunning werden op last van topambtenaar R. Pans van Verkeer in het geheim gevoerd. Vanwege de openbare aanbesteding was de overheid verplicht alle deelnemers dezelfde informatie en daarmee dezelfde kansen te geven. Ook mocht de regering niet gaan leuren met de HSL. Volgens het ministerie was de aanbesteding op dat moment nog in voorbereiding.

Als het kabinet de combinatie NS/KLM/Schiphol de HSL onderhands had gegund, was de reiziger beter af geweest. Hij zou meer snelle treinen tegen een veel lager tarief hebben gekregen dan nu na de aanbesteding het geval is.

Volgens NS zal een jaarkaart van Amsterdam naar Rotterdam ongeveer vijfduizend euro kosten.

NS probeert de overheid over te halen hem te verplichten een HSL-kaartjes slechts 25 procent duurder te maken dan een gewoon kaartje. Volgens het contract mag de NS dan jaarlijks 47 miljoen euro minder betalen aan de overheid. In dat geval kan het HSL-bedrijf winst maken. Netelenbos wilde dit echter niet, omdat de NS vrij is de prijzen van de treinkaartjes zelf te bepalen.

Meer over