NS houdt vast aan 'snelle' imago met vergoedingsregeling

De Nederlandse Spoorwegen zijn voorlopig nog niet af van de negatieve publiciteit. Pogingen om voor eens en voor altijd van de reputatie van 'onbetrouwbaar' en 'traag' af te komen met een nieuw dienstenrooster, beter bekend als het 'rondje om de kerk', brengen het bedrijf voorlopig alleen maar van de wal...

Met de restitutieregeling die de NS half februari in het leven heeft geroepen, gaat het niet veel beter. Bedoeld om het vele reizigersleed te verzachten, ontpopt het zich nu als een nieuwe bron van ergernis. Zo maakt een lezer uit Kampen dankbaar gebruik van de regeling sinds de invoering ervan. 'Aangezien ik een dagelijkse reiziger met het openbaar vervoer ben en in Zwolle regelmatig de aansluitende trein richting Kampen mis, maak ik met de regelmaat van de klok gebruik van de regeling.'

Hij schat al zo'n tien tot vijftien keer formulieren te hebben ingevuld en opgestuurd. 'Een trieste score, zo bent u wellicht met mij eens. Nog triester vind ik het dat ik tot op de dag van vandaag niets heb terugontvangen. En dat terwijl de NS in verklaringen in de krant rept van een meevallend aantal declaraties en in de folder belooft binnen drie tot zes weken terug te betalen.'

Een telefoontje naar de NS bracht de lezer slechts naar een 'overspannen' baliemedewerkster die hem verzekerde dat 'het erg druk was. De NS zegt te betreuren dat 'meneer zich onheus bejegend voelt'. Maar volgens een woordvoerder is hij 'echt binnenkort aan de beurt.' De regeling is juist bedoeld om de wachttijd te verkorten, aldus de NS.

De Kampenaar vreest inmiddels dat de uitbetaling gelijke tred houdt met de uitbetaling van de decemberstaking in 2000. Hij kreeg daarover vorige week bericht, na ruim drie maanden wachten! Over vier weken kan hij zowaar het geld terugzien.

'De NS blijkt ook in de afwikkeling van dit soort zaken klaarblijkelijk vasthouden aan het tempo van het materieel', aldus de ontnuchterde reiziger.

Meer over