nieuws

NRC: T-Mobile deelde jarenlang locatiegegevens van klanten met CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft jarenlang privacygevoelige gegevens van T-Mobile-klanten ingezien. Dat schrijft NRC op basis van eigen onderzoek. Het Agentschap Telecom en de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoeken of het CBS en T-Mobile daarmee de wet overtraden.

Het T-Mobile hoofdkantoor. Beeld ANP
Het T-Mobile hoofdkantoor.Beeld ANP

Het gaat om locatiegegevens, waarmee precies te achterhalen valt wie wanneer op welke plek was en met wie iemand contact had. Die gegevens zouden niet geanonimiseerd, maar slechts ‘gepseudonimiseerd’ zijn. Het unieke IMSI-nummer, de International Mobile Subscriber Identity, van een mobiele telefoon werd vervangen door een ander nummer, maar daarmee waren de gegevens nog altijd tot individuen herleidbaar.

In een door NRC gepubliceerd contract tussen het CBS en T-Mobile staat dat het statistiekbureau deze ‘pilot’ aanwendde voor ‘statistisch onderzoek naar representativiteit van de data’. Voor overheden is inzicht in de bewegingen van burgers waardevol. Het CBS hoopte een algoritme te ontwikkelen om op basis van een beperkte dataset betrouwbare uitspraken te doen over het mobiliteitsgedrag van alle Nederlanders.

Het contract ging in het najaar van 2017 in. Een paar maanden later kregen CBS-medewerkers een werkplek op het hoofdkantoor van T-Mobile in Den Haag.

null Beeld

Toestemming

Het volgen van burgers via hun telefoons is al langer omstreden. Een jaar geleden laaide deze discussie weer op toen in de Tweede Kamer een wetsvoorstel werd ingediend waarmee het CBS toegang zou krijgen tot de locatiedata van alle telecomproviders in Nederland. Daarmee zou het bureau bewegingsstatistieken voor het RIVM kunnen samenstellen.

De Autoriteit Persoonsgegevens kwam tegen dat plan in verweer. ‘Volgens zowel privacywet AVG als de Telecommunicatiewet mogen telecombedrijven niet zomaar gegevens van klanten delen met de overheid’, schreef de instantie begin april op haar website. ‘Tenzij al die klanten daarvoor zelf toestemming hebben gegeven of de gegevens anoniem zijn.’ Op dat moment liep de samenwerking tussen het CBS en T-Mobile al tweeënhalf jaar.

Uiteindelijk kregen het RIVM en het CBS die bewegingsvrijheid toch, zij het via een noodwet waarvan de Tweede Kamer elk half jaar het nut en de noodzaak moet evalueren.

T-Mobile, de op een na grootste telecomprovider van Nederland, heeft volgens NRC haar klanten nooit geïnformeerd dat hun data met het CBS werd gedeeld. Zowel het Agentschap Telecom als de Autoriteit Persoonsgegevens heeft laten weten de zaak ‘bijzonder serieus’ te nemen.

Meer over