Nr 3: vijftig na zestig

Ode aan de experimenten van Ivo Michels, zonder geheimtaal.

ARJAN PETERS

Een week geleden is Ivo Michiels overleden op 89-jarige leeftijd, de Vlaamse auteur die 'experimenteert op alle golflengtes', zoals het aan hem gewijde essay van Lars Bernaerts in Parmentier onderstreept. Alles wat Michiels typeerde komt aan de orde (het zappen tussen verhalen, de ritmiek, de stemmen, de vervorming van clichés) zonder dat er geheimtaal wordt gebezigd.

En dat is uitzonderlijk, blijkt weer uit dit nummer, gewijd aan de experimentelen en hun nazaten, van Peter Verhelst tot de Antwerpse landloper J.M.H. Berckmans. Die schreef: 'Na mijn dood verkopen ze me tot bij de Aldi'. Vier jaar na zijn dood mogen we zeggen dat we aan hem ook al geen profeet verloren hebben.

Criticus Jeroen Overstijns stelt dat het experiment uit de literatuur verdwenen is, en dat hij er zelf ook niets meer van wil weten, terwijl hij vroeger kon jubelen over complexe boeken die nochtans een tenenkrommende leeservaring boden.

Het experiment moge op de laatste benen lopen, het academisch commentaar reutelt nog verder. Sven Vitse draagt een artikel bij 'over de invloed van Willy Roggeman op Stefan Hertmans' debuut', in zinnen als deze: 'Hoewel de weigering van het narratieve nooit absoluut kan zijn, valt op hoe Hertmans ook in verhalende passages het handelingsverloop op zinsniveau tracht te elimineren.'

Stichting Parmentier; 120 pagina's; € 9,-.

undefined

Meer over