Nova-team

Met verbijstering heb ik kennis genomen van de voorgenomen liquidatie van het huidige Nova-team. Uitstekende journalistiek leveren zij, Trip, Vroomans en Driehuis, zelden sla ik een dag over....

Deze journalistiek is meer dan ooit nodig om de vele ongerechtigdheden in deze wereld aan het licht te brengen. Hun afscheid betekent een ontstellende verschraling en een beschamende concessie aan commerciële overwegingen. Een kwaliteitsprogramma als Nova behoort niet aan kijkcijfers te worden getoetst. Kwaliteitsminnende tv-kijkers in Nederland, roert u en protesteert massaal door ingezonden brieven, faxen, emails en alle overige communicatiemogelijkheden!

Meer over