Nout Wellink, postbode voor de ECB

Wie Nout Wellink bezig hoort en ziet op radio en tv, moet wel concluderen dat het een dolle boel is, daar aan het Frederiksplein....

Sheila Sitalsing

Het leven van de president van De Nederlandsche Bank (DNB) is een aaneenschakeling van genoeglijke interviews. Vooral over zijn huidige functie als veredelde postbode, die namens grote broer ECB, de Europese Centrale Bank in Frankfurt, de euro bij de mensen mag thuisbezorgen.

Damesbladen, studentenkrantjes, het Bierblad, de Volkskrant, in colonne treden ze aan om van Wellink te horen dat de euro nú al 'een succes' is, en het uitdeelplan inderdaad 'ambitieus' is.

Af en toe volgt een grapje. Over hoe de kreet 'voel, kijk, kantel' - ter aansporing van het op echtheid controleren van eurobiljetten - Wellink doet denken 'aan een campagne van de NVSH'.

Lachen dus, daar aan het Frederiksplein, nietwaar?

Mis. Het is er helemaal geen dolle boel. Hoezo leuk interviewtjes over de euro geven? Hoezo 'met plezier' uitrukken om in het obscure, glamoureuze tv-programma RTL Boulevard het eerste exemplaar van de cd met 'het eurolied' in ontvangst te nemen?

Ze kunnen die euro wel schieten, daar aan het Frederiksplein. Hij is niet alleen spuuglelijk, hij ondermijnt ook nog eens het werkplezier en de status die ooit hoorden bij werken voor DNB.

Sinds de ECB in 1999 het rentebeleid - raison d'etre voor een centrale bank - van de nationale centrale banken overnam, wordt er nog weinig gelachen bij DNB. In een enquête die een vakbondskoepel liet uitvoeren, gingen centrale-bankwerknemers uit de eurozone flink tekeer tegen de ECB. Bent u trots voor uw bank te mogen werken? luidde één van de vragen. Pleur op, was het antwoord van 84 procent van de DNB-ondervraagden.

'Wij hebben het toezicht op de financiële markten nog', suste DNB altijd. Genoeg te doen dus. O ja? Onlangs ontwierp minister Zalm een fonkelnieuw toezichtmodel. Als winnaar schreed Arthur Doctors van Leeuwen uit de Arena; zijn Stichting Toezicht Effectenverkeer harkt het leeuwendeel van het toezicht binnen. Doctors en Duisenberg gaan er met de koek vandoor. Nout Wellink resten de kruimels.

Daar doen ze heel dapper over, aan het Frederiksplein. Enquête? Weten wij niets van, zegt een woordvoerder. Maar anoniem durven ze wel. 'De ECB is belust op centralisatie', zei een niet bij naam genoemde DNB'er tegen de vakbondsenquêteur.

Het dapperst is Wellink. 'Zoals alles in het leven ga je de euro's mooier vinden naarmate je ze vaker ziet', zei hij flink tegen de Volkskrant over de euro's die hij aanvankelijk 'niet zo fraai' vond.

Misschien gaat hij Duisenberg en Doctors ook leuker vinden naarmate hij ze vaker ziet.

Meer over