Nog lang geen steun voor voorstel van Britten

De EU-leiders onderhandelen vandaag over de meerjarenbegroting van de EU voor de periode 2007-2013. Het voorstel van de Britten is nog lang niet aangenomen....

Om hoeveel geld gaat het?

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, had gevraagd om 994 miljard euro. Dat komt neer op 1,21 procent van het bruto nationaal inkomen van alle 25 EU-landen. Onder druk van onder meer Nederland is dat bedrag omlaag gegaan. EU-voorzitter Groot-Brittannië stuurt aan op 849 miljard euro, ofwel 1,03 procent.

Waaraan wordt het geld besteed?

De grootste hap – 367 miljard – is voor landbouw en plattelandsontwikkeling. Daarvan wordt 293 miljard besteed aan landbouwsubsidies. Voor de steun aan arme regio’s (cohesiefondsen) wordt 296 miljard uitgetrokken. Er wordt 49 miljard euro uitgetrokken voor het functioneren van de Europese instellingen.

Wat zijn de meest omstreden punten in het voorstel?

De nieuwe lidstaten, Polen voorop, klagen dat de bezuinigingen op de begroting vooral ten koste van hen gaan. Aanvankelijk zag het ernaar uit dat zij 10 procent minder zouden krijgen uit de Europese steunfondsen, maar in het jongste voorstel hebben zij er wat bij gekregen. Toch blijft Polen ontevreden.

Een ander struikelblok vormt de rebate, de korting die Groot-Brittannië op zijn bijdrage krijgt. Londen is wel bereid jaarlijks bijna 1,2 miljard meer te betalen, maar weigert de rebate uit handen te geven, zolang er niet ook wordt gesneden in de landbouwuitgaven. Daarvan profiteert vooral Frankrijk.

Wie gaan er het meest op vooruit in het Britse voorstel?

Vooral de grote netto-betalers aan de EU-kas, waaronder Nederland. Ook Duitsland heeft voordeel, doordat het niveau van de bestedingen omlaag gaat. Groot-Brittannië springt veel beter uit, doordat er niet aan de rebate wordt gemorreld.

De verliezers zijn Frankrijk en Italië. Zij krijgen minder landbouwsteun, doordat er geen extra geld wordt uitgetrokken voor Roemenië en Bulgarije die in 2007 of 2008 bij de EU komen. België en Luxemburg gaan er licht op achteruit vanwege de bezuinigingen op de administratieve kosten van de EU. De meeste Europese instellingen zijn nu eenmaal in die twee landen gevestigd.

Wie zijn de grootste kemphanen?

Zoals zo vaak Groot-Brittannië en Frankrijk. Parijs eist dat Londen de rebate opgeeft, waarvan Frankrijk bijna 30 procent betaalt. Londen wil dat het mes wordt gezet in de landbouwuitgaven. Daarom wil Groot-Brittannië dat de EU-landen de begroting in 2008 nog eens onder de loep nemen. Frankrijk staat erop dat er in elk geval tot 2013 niet aan de landbouwuitgaven mag worden gemorreld.

Maar ook Polen kan voor problemen zorgen. Warschau vindt dat het veel te weinig geld krijgt. Er wordt nieuwsgierig uitgekeken naar de opstelling van bondskanselier Angela Merkel. Verwacht wordt dat zij de rol van bemiddelaar zal proberen te spelen.

Heeft het Europees Parlement nog iets te zeggen?

Ja, het parlement moet met de begroting instemmen. De meeste europarlementariërs zijn tegen het uitkleden van de begroting. Zij dreigen een te magere meerjarenbegroting tegen te houden. Maar het parlement zal dan onder zware druk komen te staan van de nieuwe lidstaten, die hun geld zo snel mogelijk willen hebben. Bovendien dreigt het dan uit te lopen op een doorlopende krachtmeting tussen het europarlement en de lidstaten.

Wat gebeurt er als de onderhandelingen vastlopen?

Dan moet Oostenrijk, dat vanaf januari EU-voorzitter is, een oplossing proberen te vinden. Over de huidige begroting (2000-2006) bereikten de EU-leiders pas in maart 1999 een akkoord. Als het Oostenrijk niet lukt, heeft Finland nog een halfjaar de tijd. Het probleem is dan wel dat de steungelden voor de nieuwe lidstaten vertraging oplopen, aangezien de meeste projecten een voorbereidingstijd van ruim een jaar vergen.

Komt er helemaal geen akkoord, dan blijft de begroting op het niveau van 2006.

Als de lidstaten en het Europees Parlement het niet eens kunnen worden over het budget voor 2007, schakelt Brussel over op een systeem waarbij de uitgaven elke maand moeten worden verlengd.

Meer over