Nog geen grens aan salarissen semipublieke sector

Het kabinet zal voorlopig de salarissen in de semipublieke sectoren (zoals zorg en onderwijs) voorlopig niet aan een maximum binden....

Volgens Remkes is het de bedoeling de codes die in de semipubieke sectoren worden afgesproken wettelijk vast te leggen. Daarbij wordt ook gekeken naar sanctiemogelijkheden, mits die juridisch haalbaar zijn. Bestaande contracten worden gerespecteerd. Functionarissen in de semipublieke sector die nu al een heel hoog salaris verdienen, mogen dat dus houden.

Het kabinet reageert met zijn besluit op een motie van Tweede Kamerlid Bakker (D66), waarin gevraagd werd om normen voor de salariëring in de semipublieke sector. Volgens Remkes is dat ‘minder simpel’ dan Kamerleden denken.

Bakker vindt daarentegen het kabinetsbesluit ‘veel te vrijblijvend’ en hij ziet best mogelijkheden een wettelijke norm, eventueel met noodzakelijke uitzonderingen, vast te leggen. De D66'er zal een initiatiefwetsvoorstel gaan maken. Dat maakt een goede kans om de steun te krijgen van een Kamermeerderheid.

Volgens Bakker kan het kabinet niet de verantwoordelijkheid aan de semipublieke sector overlaten. ‘Het primaat hoort niet daar, maar bij de belastingbetaler.’ In het kabinetsbesluit van donderdag ziet hij een ‘beproefd recept om zaken lang uit te stellen’.

Meer over