Nog één keer de zaak-Van Gelder uitgelegd

UTRECHT - De turner over wie het deze middag, bij de nieuwjaarsreceptie van de KNGU, onontkoombaar ging, was afwezig. Yuri van Gelder, de gevallen Lord of the Rings en de meest besproken man van de voorbije WK in Rotterdam, was niet naar Utrecht gekomen om de toespraak van voorzitter Jos Geukers aan te horen.


Het zou voor de ex-wereldkampioen de moeite waard zijn geweest. Geukers, de preses van turnbond KNGU die na het wegsturen van Van Gelder bij de wereldtitelstrijd in termen van onherroepelijkheid had gesproken, legde nog één keer uit waarom hij op al die ferme woorden van oktober ('Einde oefening voor de sportman Yuri van Gelder') was teruggekomen.


De verwijdering van Van Gelder uit de WK-ploeg was gedaan 'met de beste wetenschap van toen'. Er was, op diens eigen verklaringen, een 'terugvalsituatie' geconstateerd van de gymnast die net een jaar schorsing wegens cocaïnegebruik achter de rug had. Maar niet veel later kwam bij de top van de KNGU, voorzitter Geukers en de directeuren Wals en Gootjes, het besef dat de zaak daarmee niet was afgerond.


Jos Geukers, voor een zaaltje vol jonge en piepjonge topsporters: 'We hebben ons ook gerealiseerd dat we een morele verantwoording voor Yuri van Gelder hebben, voor hem hadden. Hij raakte sponsors kwijt, de positie bij zijn werkgever werd marginaal en hij verloor zijn zaakwaarnemer.'


De rehabilitatie en het vredestichten waren niet bedoeld om Van Gelder weer terug te krijgen onder de topturners, met het oog op een volgend WK. 'Misschien dat hij nog zou presteren, maar dat was een stipje aan de horizon. Niet meer dan dat. De volgorde was wat ons betreft andersom.'


Het ging de tot inkeer gekomen KNGU in de laatste dagen van het jaar 2010 om de mens Van Gelder en niet om de turner Van Gelder. Geukers sprak met mededeogen over de gemangelde turner die binnenkort, na gesprekken met zijn coach Bram van Bokhoven en met zijn teamgenoten bij FlikFlak, weer in de nationale selectie opgenomen kan worden.


Tot de zaal: 'Wij hopen dat jullie hem weer in jullie midden verwelkomen. Als een kleine, grote sporter met een zwakheid. Hij moet het zelf doen, maar jullie kunnen hem daarbij helpen.'


Over het eigen functioneren in die weken: 'Zo hebben wij erin gestaan. We waren integer. Er heeft geweldig veel gespeeld in die dagen. Niet alles heeft de krant gehaald. Dat is maar goed ook. Ik ga hier geen boekjes meer over opendoen.'


De voorzitter van de KNGU moest na afloop van de nieuwjaarsreceptie toegeven dat hij niet wist waar zijn meest besproken lid momenteel verbleef. Van Gelder zou op vakantie in Brazilië zijn. Andere bronnen zeggen dat hij alweer traint in Den Bosch. Maar daar kan hij pas echt weer aan de slag, nadat de afgesproken gesprekken met coach en collega's zijn gevoerd. Er is haast bij, want in april wachten al de EK in Berlijn.


De WK van Rotterdam hebben de bond uiteindelijk geen geld gekost. Het toernooi, dat in 2009 nog op een verlies van acht ton werd geschat, is budgettair neutraal of met een klein verlies ('minder dan 25 mille') afgesloten. De KNGU rekent bij de ledenwerving niet op een WK-effect. In 2010 verloor de bond 5 procent van zijn 275 duizend leden. De teller staat nu op 260 duizend.


Meer over