NOCNSF mist aandacht voor clubs in regeringsbeleid

NOCNSF is niet blij met het voorgenomen regeringsbeleid voor de sport. De koepelorganisatie vindt het niet juist dat het 'toch al schamele extra geld voor de sport' naar de lokale overheid gaat in plaats van naar de sport zelf....

'De gemeenten krijgen steeds meer bestedingsruimte en de georganiseerde sport wordt gekort', schetst voorzitter Joop van der Reijden de situatie.

'In het kader van 'invulling ombuigingen begrotingsvoorbereiding' wordt vanaf 2001 ten minste 1,8 miljoen gulden weggehaald uit de budgetsubsidies van de landelijke organisaties. Dat is 10 procent van het totaal. Dit bedrag kan zelfs oplopen tot drie miljoen. Nergens wordt duidelijk gemaakt op welke projecten van VWS die resterende 1,2 miljoen wordt gesnoeid.'

NOCNSF vindt dat die handelwijze haaks staat op de toch al financieel nijpende situatie van veel sportclubs. Ondanks de toezegging van het kabinet laat het onderzoek naar de mogelijkheden de financiële en administratieve lasten voor de verenigingen te verlichten, onveranderd op zich wachten.

Het nieuwe belastingplan maakt arbeid weliswaar goedkoper, maar daar profiteren de sportclubs met al hun vrijwilligers nauwelijks van, vindt NOCNSF.

Verhoging van de ecotax en BTW raken de penningmeesters daarentegen zwaar. In combinatie met verhogingen van plaatselijke tarieven bedreigt dat verscheidene sportverenigingen in hun bestaan.

'Eind vorig jaar is nog Kamerbreed een motie aangenomen waarin een adequate compensatie van de ecotaxheffing voor non-profitorganisaties werd gevraagd. Tot dusver is nog steeds niets ondernomen om het netto nadelige effect van de invoering en verdubbeling van de ecotax weg te nemen. Dat gaat op jaarbasis om ten minste 30 miljoen gulden', aldus Van der Reijden.

NOCNSF stelt vast dat de afgesproken intensivering van het sportbudget - oplopend tot 55 miljoen gulden in 2002 - op deze manier versneld wordt geneutraliseerd.

De organisatie deelt de mening dat de lokale sportsector ondersteuning verdient maar dan wel de sportclubs ter plaatse als de drijvende krachten.

Meer over