No-claim

Het blijft moeilijk greep te krijgen op de kosten van de gezondheidszorg. Het overheidsbudget voor de gezondheidszorg verdubbelde in tien jaar tijd bijna van 23 tot 41 miljard euro....

Minister Hoogervorst hoopt die te hebben gevonden met zijn voorstel voor invoering van een no-claimkorting voor ziekenfondsverzekerden. Wie zo min mogelijk kosten maakt, krijgt een korting op zijn premie van 200 tot 250 euro. De eerder voorgestelde introductie van een eigen risico komt dan te vervallen.

Het vervangen van de negatieve prikkel (eigen risico) door een positieve prikkel (no-claimkorting) zal er ongetwijfeld toe hebben bijgedragen dat het jongste voorstel van Hoogervorst op een warmer onthaal kan rekenen dan de pogingen een eigen risico in te voeren. Politici delen nu eenmaal liever uit dan dat zij de kiezer met extra lasten opzadelen.Daarmee is het niet vanzelf een beter voorstel. Een vergelijking met het no-claimsysteem bij autoverzekeringen gaat in elk geval mank. Wie een deuk in zijn auto oploopt, kan zonder risico door blijven rijden om zo de no-claimkorting niet te verliezen. Wie een 'deuk' in zijn lichaam oploopt, zal daar doorgaans zo snel mogelijk iets aan willen laten doen. Uitstel van een behandeling naar het volgende jaar, om zo de no-claimkorting niet te verspelen, kan de kwaal verergeren en zo de gezondheid nog meer schade toebrengen. De kosten zullen dan uiteindelijk alleen maar hoger uitvallen.

Desondanks vormt een no-claimsysteem voor wie de dokter echt nodig heeft een minder grote rem dan een eigen risico. Wel zijn de lagere inkomensgroepen ook hier in het nadeel. Wie een bovenmodaal inkomen heeft, zal vermoedelijk niet echt wakker liggen van 200 euro en het verlies van de no-claim al snel voor lief nemen als zijn gezondheid daarmee is gebaat. Omgekeerd, wanneer de no-claim wordt verlaagd, zal het nadeel voor de lagere inkomens kleiner zijn, maar ook het kostendrukkend effect. Een ander punt is of het mogelijk zal zijn een verdeling in risicogroepen te maken die niet bij voorbaat omstreden is.

Toch mogen dit geen beletsels zijn het voorstel nader uit te werken. De spanning tussen doelmatigheid en rechtvaardigheid kan worden verkleind, maar nooit helemaal opgeheven. Wanneer overeenstemming bestaat over de noodzaak de burger bewuster te maken van de kosten die hij veroorzaakt, moet ook worden geaccepteerd dat hij voortaan een groter deel van de risico's draagt.

Meer over