NMa stopt adviestarieven

De Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa heeft aan vier beroepsorganisaties voor psychologen en aan het Nederlands Tandtechnisch Genootschap NTG boetes opgelegd wegens het geven van verboden prijsadviezen aan de leden....

Van onze verslaggeefster

De vierhonderd tandtechnici moeten het geven van prijsadviezen bekopen met een boete van 400 duizend euro, zo maakte de NMa gisteren bekend. Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP, twaalfduizend leden) moet 240 duizend euro betalen, de LandelijkeVereniging van Eerstelijnspsychologen (elfhonderd leden) tachtigduizend euro, de vrijgevestigde psychotherapeuten (2880 leden) zeventigduizend euro en de psychotherapeuten (ruim duizend leden) 55 duizend euro. Er zijn veel dubbellidmaatschappen.

De vijf branche-organisaties zijn op last van de NMa inmiddels gestopt met de tariefadviezen aan hun leden. Woordvoerder Gert Jan Eikmans van de tandtechnici noemt de boete 'surrealistisch hoog'. Volgens hem heeft de NMa niet onderzocht of de technici ontoelaatbare tarieven in rekening brengen, 'maar de kartelpolitie beticht ons daar wvan.'

De organisaties van psychologen noemen de boetes 'buitenproportioneel' en 'niet hard gemaakt'. De adviezen aan de leden werden vaak niet gevolgd en waren niet dwingend, luidt het verweer.

Meer over