Nieuwe wet moet notaris straks goedkoper maken

Vanaf 1 oktober kunnen notarissen elkaar beconcurreren op prijs. Voor de consument is het dan zaak de prijzen te vergelijken die notarissen in rekening brengen....

Dit is het gevolg van de nieuwe Wet op het notarisambt die volgende maand in werking treedt. De prijzen voor transportaktes voor onroerend goed worden geleidelijk aan vrijgelaten. De bandbreedte waarbinnen de tarieven kunnen variëren, wordt drie jaar lang steeds verder verruimd.

Het is de bedoeling dat de tarieven van notarissen uiteindelijk helemaal worden vrijgelaten. Maar voor het zover is volgt eerst nog een overlegronde.

In het familierecht, bijvoorbeeld het opmaken van een testament, gaan alleen nog maximumtarieven gelden. Dit moet voorkomen dat mensen met een laag inkomen zich niet meer zouden kunnen veroorloven bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden te laten vastleggen. Voor gezinnen met een inkomen onder de 3790 gulden, wordt dat maximum 583 gulden per akte. Voor hogere inkomens wordt dat 2332 gulden. Voor mensen die vermogensbelasting betalen komt er geen maximum.

Vanaf 1 oktober wordt ook het vestigingsbeleid soepeler. Nu geldt er een wettelijk standplaatsensysteem, straks kan een notaris worden benoemd in een plaats van zijn keuze.

Meer over