Nieuwe straalkracht

'Ondanks alles de achtergronden bij het nieuws in Nova', zei Margriet Vroomans woensdagavond aan het begin van de uitzending. Een steelse verwijzing naar de onrust die is ontstaan over de vernieuwingsplannen van hoofdredacteur Rik Rensen, in het bijzonder het voornemen om de drie vaste presentatoren in te ruilen voor het...

Het toeval wilde dat in diezelfde uitzending meteen het misschien wel ernstigste euvel zichtbaar werd waaraan Nova lijdt: de Hilversumse loketvorming. Vroomans voerde eerst een gesprekje met Ferry Mingelen over het belangrijkste nieuws van die dag: het akkoord tussen CDA, LPF en VVD over een nieuw zorgstelsel, waardoor de kabinetsformatie haast niet meer kan mislukken. Het had voor de hand gelegen om daarover meteen flink uit te pakken, maar dan was de status aparte van Den Haag Vandaag in het gedrang gekomen. Dus werd er alleen een voorschot genomen, waarbij achter de naam van Mingelen het bordje Nova verscheen. Diens echte beurt volgde een half uur later, met dit keer het bordje Den Haag Vandaag achter zijn naam. Waarna Vroomans, zoals te doen gebruikelijk, nog even terugkeerde om de kijker goedenacht te wensen.

Als ik het goed begrijp, wordt in de nieuwe opzet van Nova een eind gemaakt aan deze malle toestand. Dat is winst. De ommuurde vesting van Den Haag Vandaag - waaraan Ariel Sharon nog een puntje kan zuigen - heeft al te lang bestaan.

Nog een kleine revolutie lijkt in het verschiet te liggen: de afschaffing van het Sportjournaal dat momenteel voorafgaat aan Nova. Is ook jarenlang vruchteloos over gepraat: telkens prevaleerde de vrees dat Nederland 3 zonder deze trekpleister te veel kijkers (en te veel inkomsten uit de omringende reclameblokken) zou kwijtraken.

Kennelijk is men nu wel doordrongen van de noodzaak om tot een heldere programmering te komen en Nova een nieuwe impuls te geven. De rubriek bezit nog steeds kwaliteit en speurzin, maar heeft duidelijk ingeboet aan spankracht en maakt een docerende en stijve indruk. Als je van Barend & Van Dorp naar Nova zapt, is het alsof je teruggaat in de tijd. Kijkers zapten de afgelopen tijd steeds meer in omgekeerde richting.

Intussen hoop ik wel dat bij alle verfrissing en verbreding van de formule het primaat van de journalistieke verslaggeving intact blijft. Op een duplicaat van Barend & Van Dorp zit niemand te wachten. Noch op een concurrentieslag met Hart van Nederland. Het uitpluizen en samenvatten van de grote nieuwsthema's, trefzeker en prikkelend, daarin behoort Nova te excelleren en daarmee kan de rubriek zich in het publieke domein weer duidelijk onderscheiden van het vroege 2Vandaag en het brokkelige Netwerk.

Meer over