NieuwsPeter Zevenbergen

Nieuwe SGP-voorzitter ontvangt al 12 jaar wachtgeld, maar ‘kan daar niets aan doen’

Peter Zevenbergen (62), de vorige week aangetreden voorzitter van de SGP, blijkt naast zijn baan als onderwijsdirecteur al twaalf jaar lang wachtgeld op te strijken. Zelf zegt de ex-wethouder dat hij daaraan niets kan doen.

Dion Mebius
Peter Zevenbergen Beeld Novum RegioFoto
Peter ZevenbergenBeeld Novum RegioFoto

Zevenbergens benoeming als SGP-voorzitter ligt onder de loep sinds bekend werd dat hij sinds 2006 wachtgeld ontvangt. Hij krijgt dat geld ondanks een moreel appèl van de gemeente Alblasserdam, waar hij lang wethouder was, om van het geld af te zien.

Zevenbergen was van 1994 tot 2006 wethouder in de Zuid-Hollandse gemeente. Omdat hij meer dan tien jaar het ambt had vervuld én de leeftijd van 50 jaar had bereikt, kwam hij in aanmerking voor een goudgerande wachtgeldregeling.

De regeling is in 2012 versoberd, maar daarmee verloor Zevenbergen zijn ruimhartige rechten niet. Omdat hij als onderwijsdirecteur minder verdient dan hij als wethouder deed, krijgt hij zo maandelijks 1.450 euro netto op zijn rekening gestort tot aan zijn pensioen in 2021.

Vier jaar geleden was Zevenbergens wachtgeld al eens onderwerp van gesprek in de gemeenteraad van Alblasserdam. De uitkering is niet bedoeld voor ex-bewindslieden die een nieuwe baan vinden, stelde de lokale VVD toen. En daarmee zeker niet voor Zevenbergen, die al in 2006 – het jaar van zijn vertrek uit Alblasserdam – op het Wartburg College in Rotterdam aan de slag ging. ‘Wij doen dan ook een moreel beroep op de oud-wethouder en zijn partij om verder af te zien van de wachtgeldregeling’, liet de partij al in 2014 weten.

‘Niet zonder meer mogelijk’

Volgens een verslag op de lokale website Alblasserdamsnieuws.nl dacht toenmalig burgemeester Bert Blase daar ook zo over. ‘Ik heb namens B&W een moreel appèl op de betrokkene gedaan. De komende weken ga ik met de betrokkene rond de tafel om te zien of dit appèl geëffectueerd kan worden.’

Dat is ook gebeurd, laat Peter Zevenbergen weten in een verklaring op de website van de SGP. Uit onderzoek en gesprekken die toen zijn gevoerd, onder andere met het ministerie van Binnenlandse Zaken, bleek volgens hem echter dat afzien van de wachtgeldregeling na al die jaren ‘niet zonder meer mogelijk was’.

Het is onduidelijk waarom Zevenbergen niet al in 2006, toen hij snel een nieuwe baan had gevonden, afzag van wachtgeld.

Zevenbergen stelt het SGP-partijbestuur voor om een onafhankelijke externe deskundige de zaak verder te laten onderzoeken. Hij was niet bereikbaar voor verdere vragen van de Volkskrant.

Geld terugstorten

Kan een ex-bewindspersoon die wachtgeld geniet, inderdaad niet tussentijds van de regeling afzien? Het kán, zeggen zowel Binnenlandse Zaken als de Wethoudersvereniging, de beroepsvereniging voor wethouders, maar dan moet diegene het tot dan toe gekregen wachtgeld wel teruggeven. Het ministerie interpreteert de wet zo dat wie later afziet van het wachtgeld, er daarvoor ook geen recht op had.

Dat was in 2006 waarschijnlijk geen probleem voor Zevenbergen, maar twaalf jaar later is het terug te storten bedrag van een andere orde. Toekenning van het recht op wachtgeld moet overigens de hoofdregel zijn, vindt het ministerie. ‘Daar is ook op gewezen tijdens een gesprek in 2015 met de gemeente Alblasserdam.’

Wachtgeld: een uiterst gevoelig onderwerp

Geen onderwerp zo gevoelig als wachtgeld. Dan gaat het al snel over Wassila Hachchi, de D66’er die met wachtgeld in de mist van de Clintoncampagne verdween. Of over Kathleen Ferrier (CDA), die een tijdje als wachtgeldkoningin bekendstond. ‘Maar zonder wachtgeldregeling wordt de Kamer een huis voor financieel onafhankelijken en avonturiers.

Meer over