Nieuwe scholen: veel gezondheidsklachten

Leerlingen, docenten en ondersteunend personeel die werken in nieuwe schoolgebouwen zijn vaak ontevreden over het binnenklimaat. De meerderheid heeft gezondheidsklachten als gevolg van het gebouw.

Hoewel de nieuwe scholen wel voldoen aan de luchtkwaliteitseisen voor onder meer CO2-concentratie in lucht, geeft de meerderheid van het personeel aan last te hebben van klachten zoals moeite met concentratie, hoofdpijn en irritatie van ogen of luchtwegen.

Dat is een van de conclusies van het kwaliteitsonderzoek Luisteren naar schoolgebouwen, hoe presteren schoolgebouwen door de Bond van Nederlandse Architecten (BNA), uitgevoerd onder tien nieuwe schoolgebouwen die tussen de drie en vijf jaar geleden werden opgeleverd.

Architect Gert Grosfeld, die het onderzoek leidde: 'Wetenschappelijk gezien is het een te klein onderzoek om representatief te zijn. Maar we hebben wel sterk het vermoeden dat je tot dezelfde conclusie komt als je honderd scholen onderzoekt.'

Er moeten normen komen voor fijnstof en schimmels en bacteriën die via de installaties in de lucht terechtkomen, vindt Grosfeld.

Behalve op binnenklimaat en energiezuinigheid werden de schoolgebouwen, vijf basisscholen en vijf scholen uit het voortgezet onderwijs, ook onderzocht op beleving en gebruik. Knelpunt is de in nieuwe scholen vaak voorkomende collectieve ruimte die nodig is omdat gebouwen ook fungeren als tussen- en naschoolse opvang. Ook maken veel nieuwe scholen onderdeel uit van een wijkcentrum of een multifunctioneel openbaar gebouw.'Je ziet dat meervoudig gebruik van die collectieve ruimte niet altijd aangenaam is. Druk sociaal verkeer laat zich niet makkelijk verenigen met de rustige functies van bijvoorbeeld werkplekken', zegt Grosfeld.

De BNA is voornemens het schoolgebouwenonderzoek verder uit te breiden.

undefined

Meer over