Nieuwe methode biedt meer ruimte voor bouwen in Randstad Geluidswalwoningen staan tussen spoorlijn en snelweg

Met de oplevering van de eerste geluidswalwoningen, woensdag aan het Houtensepad in Utrecht, zijn nieuwe mogelijkheden ontstaan om dicht tegen snelwegen en spoorlijnen aan te bouwen....

Van onze verslaggever

Bas Mesters

UTRECHT

De techniek heeft de wet verslagen aan het Houtensepad, een plek waar volgens het Besluit Geluidshinder Spoorwegen geen huizen zouden mogen worden gebouwd. Toch staat hier de eerste geluidswalwoning van Nederland. Dank zij deze verkeerslawaai en treingeraas werende nieuwbouw werd het mogelijk om 78 woningen te bouwen op een voormalig volkstuinencomplex dat ligt ingeklemd tussen de Utrechtse rondweg en de zeer drukke spoorlijn Utrecht-Arnhem-Den Bosch.

De vondst, gedaan aan de lunchtafel van architectenbureau SAS Architecten, blinkt uit door eenvoud. Tegen de 9,5 hoge meter achtergevel van achttien patio-woningen is een bijna even hoge aarden wal opgeworpen. Hierdoor is volgens metingen van de gemeente Utrecht de geluidsoverlast teruggebracht van 78 dB(A) naar 54 dB(A). Volgens de wet is voor woningen langs het spoor 60 dB(A) toegestaan.

De geluidswalwoningen liggen evenwijdig aan het spoor. Zij schermen zestig eengezinswoningen af van de belangrijkste geluidsbron, de spoorlijn. Een geluidsscherm langs de rondweg moet het verkeerslawaai weren. De voorzijde van de geluidswerende woningen ligt op het zuiden, waardoor een gunstige lichtinval is gegarandeerd.

De huizen hebben drie woonlagen, een patio op de begane grond en een dakterras op de eerste verdieping. De koopprijs is 250 duizend gulden.

Door in plaats van een geluidsscherm geluidswalwoningen te bouwen, hoeft de gemeente niet op te draaien voor de kosten. Deze zijn doorberekend in de koopsom van alle 78 woningen die profiteren van de voorziening. Ook het onderhoud van de wal (drieduizend gulden per jaar) komt voor rekening van de bewoners, die er desondanks hun tuinkabouters niet op kwijt kunnen, omdat de heuvel niet voor eigen gebruik mag worden aangewend.

Op verschillende plaatsen in Nederland wordt gewerkt aan vergelijkbare projecten. In de Tilburgse wijk De Blaak moeten zeven, in een geluidswal ingegraven Onder-land-woningen zeventig nieuwbouwwoningen gaan beschermen tegen het verkeersrumoer van een drukke weg.

In het Amersfoortse Nieuwland-Zuid wordt gewerkt aan zeventien Talud-woningen, die 107 andere eenheden in de luwte moeten zetten. Bij projecten in de Moerwijk in Den Haag en in de Westwijk in Vlaardingen zullen geluidswalwoningen bestaande huizen tegen het verkeerslawaai moeten gaan beschermen.

SAS Architecten en de Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting van het ministerie van Volkshuisvesting beginnen een onderzoek naar de mogelijkheden die geluidswal- en wellicht ook geluidsschermwoningen bieden. Zo is het nog onduidelijk of de constructie financieel haalbaar is bij sociale woningbouw.

Het onderzoek richt zich verder op de verdere technische mogelijkheden van geluidswalwoningen. Gedacht wordt aan hoogbouw, waarin de geluidsbelaste zijde wordt ingericht met ateliers, bergingen, trappenhuizen en liftschachten. Verder wordt geëvalueerd of de gezinnen die woensdagn hun sleutel hebben ontvangen, over een half jaar nog even enthousiast zijn over hun woning.

Meer over