Nieuwe Duitse spelling vindt geen gehoor

De Duitse spellingshervorming is feitelijk mislukt. Zelfs scholen onttrekken zich op grote schaal aan het nieuwe regime. Dat stelt het Duitse weekblad Der Spiegel vast na een inventarisatie van de zogeheten Rechtschreibreform....

De nieuwe spellingsvoorschriften, die sinds augustus officieel van kracht zijn in veertien van de zestien deelstaten, hebben volgens het weekblad aanleiding gegeven tot een ‘ongecoördineerde campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid’.

De hervorming, waarmee een taalvereenvoudiging werd beoogd, heeft in de praktijk tot complicaties en ongerijmdheden geleid. De invoering is diverse keren uitgesteld, en kreeg uiteindelijk slechts ten dele haar beslag: over een groot aantal spellingsvoorschriften wordt nader overleg gevoerd.

Schrijvers, onder wie Hans Magnus Enzensberger en Günter Grass, en literatuurcritici hebben jaren tegen de hervorming geageerd. Verscheidene kranten en tijdschriften zijn teruggekeerd naar de oude spellingsvoorschriften. En nu blijkt de nieuwe codex ook op grote schaal door de scholen te worden gesaboteerd. Niet uit balorigheid of behoudzucht, meent de linguïst Dieter Nerius, maar vooral omdat de hervormers hun inzichten niet hebben ontleend aan de praktijk, maar deze in de beslotenheid van het eigen vakgebied hebben ontwikkeld.

Meer over