Nieuw paspoort stap verder in wedloop tegen vervalser

Het nieuwe paspoort, dat vanaf vandaag verkrijgbaar is, is aanzienlijk moeilijker te vervalsen dan het huidige. Dat is nog geen drie jaar in gebruik....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

Er zijn nu twee soorten paspoorten in omloop. Het oude, bijgenaamd 'het zwarte vod', is nog tot januari 1999 te gebruiken. De uitgifte daarvan is ruim drie jaar geleden gestopt. In 2001 zal wederom een nieuw paspoort op de markt verschijnen. Een werkgroep is bezig de nieuwste snufjes tegen fraude erin te verwerken.

Staatssecretaris Kohnstamm van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor het paspoort, vindt het geen probleem dat er verscheidene paspoorten zijn. 'Voor het oog zijn er nauwelijks verschillen', zegt hij. Het gaat vooral om de verbetering van de veiligheid. 'Het nieuwe paspoort is slechts een stap in de wapenwedloop.'

In die wedloop is de meestervervalser de tegenstander. Vorig jaar arresteerde het IRT-team Noord-Oost Nederland een bende smokkelaars. Een Iraniër toonde aan dat het in 1995 geïntroduceerde paspoort eenvoudig was te vervalsen.

Dat gaf politiek gekrakeel. Vanwege de roerige geschiedenis van het toenmalige paspoort - het kostte twee bewindslieden van het tweede kabinet-Lubbers de kop - en de matige kwaliteit ervan wilden alle partijen zo snel mogelijk een goed paspoort.

De meestervalser krijgt het nu lastiger. De pasfoto wordt met een speciale fototang gekarteld. Die tang heeft per uitgifte-autoriteit (paspoorten worden per gemeente verstrekt) een uniek nummer. Het nummer, plus de letters NL, worden onder de foto aangebracht. 'Als een fraudegeval wordt geconstateerd, kunnen we achterhalen waar het paspoort vandaan komt', licht J. Martini, directeur projecten van het ministerie van Binnenlandse Zaken, toe. 'Wordt er met een andere tang gewerkt, dan moet de vervalser ook nog dat nummer onder de foto aanbrengen.'

Op de houderpagina, waarop de persoonsgegevens staan, komt over de hele lengte een regel van blauwe inkt. Wordt de pasfoto verwijderd, dan loopt de inkt onmiddellijk uit. Bovendien moet, om de foto te kunnen verwijderden, de plastic deklaag worden losgemaakt van het papier. Daarvoor moet het paspoort van de kaft worden gescheiden. Dat bleek voorheen vrij eenvoudig te gaan. Maar nu is voor het inbinden gebruikgemaakt van een garen dat bestaat uit drie draden: wit, geel en rood. Door een speciale manier van vlechten is het lastiger om de draden op dezelfde wijze terug in het paspoort aan te brengen.

Het was de bedoeling de draad onder een uv-lamp rood te laten oplichten, maar dat blijkt niet bij alle paspoorten te lukken. Kohnstamm benadrukt dat dit geen gevolgen heeft voor de fraudegevoeligheid. 'In het buitenland vinden ze het een zeer goed paspoort', weet hij.

Het paspoort dat vandaag is te verkrijgen, kost ongeveer 87 gulden. De productiekosten zijn 10,50 gulden.

Meer over