'Nieuw dier vermoedelijk een vliegende eekhoorn'

Het mysterieuze nieuwe zoogdier dat onlangs op Borneo werd ontdekt, is vermoedelijk een vliegende eekhoorn. Dat zegt dr. Chris Smeenk, oud-conservator van de zoogdierencollectie van het Leidse museum Naturalis....

Het zou gaan om de vliegende eekhoorn Petaurista petaurista,ook wel bekend als red giant flying squirrel of tagoean, een inZuidoost-Azië algemeen voorkomend, roodharig knaagdier. Het isnet als alle vliegende eekhoorns een boombewonend dier met grotehuidvliezen tussen voor- en achterpoten, waarmee hij glijvluchtenvan tientallen meters maakt.

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) maakte vorige week bekend dathet een nieuw zoogdier had ontdekt in de door de aanleg vanpalmolieplantages bedreigde regenwouden van Centraal-Borneo. Hetdier, volgens het WWF vermoedelijk een carnivoor, is 's nachtsdoor een camera-val gefotografeerd op een wildpaadje.

Biologen speculeren al een week over het beest. Smeenk dachtop basis van de (onduidelijke) foto's eerst dat het eengemaskerde palmcivet (Paguma larvata) was. Na een suggestie vanveldbioloog Erik Meijer is hij er nu vrijwel zeker van dat hetinderdaad een red giant flying squirrel is.

Alles wijst erop, zegt Smeenk. De door het WWF gemaaktefoto's laten merkwaardige achterpoten zien met een soorthuidplooi die sterk lijkt op opgevouwen vlieghuid. Ook de rodevacht van het dier, de donkere rug en de staartvorm komen goedovereen.

Wel bezit Petaurista petaurista een karakteristieke zwartestaartpunt, die het dier op de foto's mist. Maar een speurtochtvan Smeenk in het depot van Naturalis wees uit dat er ookexemplaren zijn zonder zwarte staartpunt.

Vliegende eekhoorns komen zelden op de grond, en zijn erwellicht daarom ook nooit eerder gefotografeerd. 'Die foto's zijnecht een toevalstreffer. Daarom was Meijers suggestie ook zo'nbrainwave', aldus Smeenk. Het WWF gaat de zaak verder bestuderen.

Meer over