Vier vragenNieuw Curriculum

Nieuw curriculum lost niet alle problemen in het onderwijs op

Het bestaande schoolcurriculum besteedt te weinig aandacht aan de digitale wereld waarin we leven. Ook duurzaamheid mag wat meer benadrukt worden, en dan ook maar meteen burgerschap en het ‘belang van nationale symbolen’. De Tweede Kamer buigt zich over een nieuw curriculum, dat in 2023 moet worden ingevoerd. Wordt dat een verbetering?

Jan Tourkov en Julianne van Pelt
Minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media tijdens het wekelijks vragenuur in de Tweede Kamer. Beeld ANP
Minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media tijdens het wekelijks vragenuur in de Tweede Kamer.Beeld ANP

Wat is er aan de hand met het curriculum?

Er gaan al jaren stemmen op voor herziening van het onderwijsprogramma op basis- en middelbare scholen. Onderwijsminister Arie slob noemt het huidige curriculum, dat al dertien jaar onveranderd is gebleven, ‘versnipperd’, ‘deels verouderd’ en ‘erg vol’. Bepaalde onderwerpen worden juist vergeten, terwijl andere dubbel behandeld worden. Curriculum.nu, een commissie van leraren en schoolleiders, heeft op 10 oktober een voorstel voor een nieuw, overkoepelend curriculum overhandigd aan de minister. Op basis daarvan heeft de minister maandag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Als de Kamer instemt zal het nieuwe programma per 2023 ingaan voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De bovenbouw volgt later.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen die Slob voorstelt?

De belangrijkst inhoudelijke veranderingen zijn meer aandacht voor digitale vaardigheden en het ‘belang van nationale symbolen’, duurzaamheid en burgerschap. Een meer organisatorische wijziging is de extra vrijheid die individuele scholen krijgen. Slob wil scholen de ruimte geven om 30 procent van het curriculum zelf in te vullen. ‘Veel scholen ervaren een gebrek aan vrije ruimte’, licht een woordvoerder van minister Slob toe. Die scholen zullen blij zijn met deze extra ruimte.

Wat vinden de leraren hiervan?

Dat hangt ervan af aan welke leraar je het vraagt. Raymond de Kreek, geschiedenisleraar en medebedenker van het curriculum, ziet er de voordelen van in: ‘Door de vrije ruimte is er voor mij meer tijd om aandacht te besteden aan actualiteiten, zoals herdenkingen, en hier substantieel iets mee te doen. Dat lukt nu nauwelijks.’ De huidige kerndoelen zijn vaak onduidelijk, waardoor leraren gedwongen zijn zich te verbinden aan methoden. ‘Dan zitten je lessen vierkant vol. Met de vrije ruimte kun je als docent aandacht besteden aan onderwerpen waar meer je eigen passie ligt. Dit geeft weer meer werkplezier’, zegt de Kreek.

Michelle van Dijk, docent en woordvoerder van VOinActie, vindt de cijfers verwarrend en wijst er op dat veel scholen nu al veel vrije ruimte nemen. Hoeveel, verschilt per niveau, school en vak. Het is dus vreemd om één lijn te trekken, vindt Van Dijk. Ook is haar nog niet duidelijk welk probleem het nieuwe curriculum gaat oplossen. ‘Het onderwijs zit in zo’n crisis, dat we ons moeten afvragen of meegaan met onze tijd wel aan de orde is. ‘Misschien zelfs integendeel’, zegt Van Dijk. Het gaat volgens haar al mis bij de basisvaardigheden, zoals het begrijpen van een simpele tekst. ‘Dat is niet iets wat op lossen is met ‘digitale geletterdheid’ of meer vrije ruimte.’

Wat betekent dit voor de werkdruk voor leraren?

Het verlagen van werkdruk is geen doel van een nieuw curriculum, toch is hier wel over nagedacht volgens een woordvoerder van Curriculum.nu: ‘Met duidelijke kerndoelen kan je als leraar beter kiezen wat je wel en niet doet, en dat geeft rust’. Maar Jelmer Evers, vicevoorzitter bij de Algemene Onderwijsbond, is het daar niet mee eens. ‘Voor het invullen van de vrije ruimte zouden leraren genoeg tijd moeten hebben om hierover na te denken, maar dan moet om te beginnen de werkdruk omlaag.’ Volgens hem moet er eerst maar eens geïnvesteerd worden in het onderwijs, voordat dit plan uitgevoerd kan worden.

Lees meer over het nieuwe curriculum

In oktober presenteerde curriculum.nu de plannen voor het nieuwe curriculum. Vanuit onderwijsland kwam er toen al veel kritiek.

Meer over