Nieuw centrum voor hartoperaties niet uitgesloten

Minister Borst van Volksgezondheid wil een beter inzicht hebben in de wachtlijsten voor hartoperaties. Als blijkt dat er een tekort is aan operatiecapaciteit, is ze eventueel bereid een nieuw centrum toestemming te geven voor het uitvoeren van operaties....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

Tijdens overleg met de Tweede Kamer zei Borst dat nu nog veel gegevens over het noodzakelijke aantal hartoperaties ontbreken. Alleen al vanwege de vergrijzing moet het aantal operaties met 2 procent per jaar toenemen. Maar hoeveel operaties in de toekomst nodig zijn vanwege nieuwe technische mogelijkheden, is onbekend. Wel is duidelijk dat er sprake is van een gebrekkige doorverwijzing van wachtlijstpatiënten naar een ziekenhuis waar de wachttijd korter is.

Op verzoeken van kamerleden om het Haagse ziekenhuis Leijenburg en het Medisch Spectrum Twente in Enschede toestemming te geven voor hartoperaties, reageerde Borst afhoudend. Ze wees erop dat Leijenburg zijn hartpatiënten uitsluitend laat opereren in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, waar de wachtlijst lang is.

Ze voelt voor het idee een wachtlijstbrigade op pad te sturen als ergens lange wachtlijsten (niet alleen voor hartoperaties) worden gesignaleerd. Pas als de lijst niet korter wordt - ondanks het maximaal opvoeren van de doelmatigheid en het hanteren van eenduidige maatstaven - is zij bereid maatregelen te nemen.

Maar de minister wees er wel op dat ziekenhuizen ook intern prioriteiten kunnen stellen. 'Ze kunnen bijvoordeeld een extra operatiekamer reserveren voor heupoperaties. Dan moeten er minder andere operaties worden uitgevoerd.'

Ze blijft tegenstander van een voorrangsbehandeling, op niet-medische gronden, van werknemers. Door zo'n snelle behandeling bespaart een werkgever gemiddeld twintigduizend gulden per werknemer op de kosten voor ziekteverzuim, aldus de minister.

Borst citeerde uit nog niet gepubliceerde cijfers van het Nederlands Ziekenhuis Instituut (NZI). 'Als de werkgever met een iets geringer voordeel genoegen neemt, kunnen ook niet-werknemers van een snelle behandeling profiteren. Dan is er sprake van een win-win-situatie', aldus de minister.

Staatssecretaris Terpstra zei dat de wachtlijsten in de zorg voor verstandelijk gehandicapten - de wachtlijst telt vijfduizend personen -, verkort kunnen worden door de reserves aan te spreken en door het beschikbare budget anders in de zetten.

Meer over