Niets hield pater Koopman tegen in strijd tegen abortus

Ook al vroor het dat het kraakte, pater Koopman was present op het Binnenhof om te protesteren tegen abortus en euthanasie....

DE PRIESTER Jan Koopman, bollenkwekerszoon uit Noord-Holland, besteedde ruim twintig jaar van zijn leven aan een kruistocht tegen abortus. In het gezelschap van een groot Mariabeeld verscheen de pater dertien jaar lang elke tweede dinsdag van de maand op het Binnenhof om te protesteren tegen abortus en euthanasie.

Nooit liet hij verstek gaan. Bij veertien graden onder nul stond hij gewoon op kranten. 'We zullen gloeiende kolen op de hoofden van de politici stapelen', verzekerde hij de omstanders toen hij in september 1994 voor het laatst op het Binnenhof stond.

Zijn discipelen erven niet alleen de kleurenfoto's van het gekraakte embryohoofdje en de doorschijnende voetjes - schokkend propagandamateriaal dat Koopman overnam van de Amerikaanse Pro Life-beweging - maar ook het kapitaal van de Stichting Stirezo (Stichting voor Recht zonder Onderscheid).

De eenvoudigen van geest onder zijn aanhangers noemen het 'een wonder van de hemel' dat pater Koopman zoveel schenkingen kreeg voor het bekostigen van zijn kruistocht. F. van Winden, penningmeester van Stirezo, vindt het 'ongepast' om over geld te praten. 'Zeker op deze dag', voegt hij eraan toe. 'Er zijn veel goede mensen in het land die ons blijven steunen.'

Toen hij in 1973 terugkwam van zijn missiepost in Brazilië, trof pater Koopman in zijn vaderland vrouwen aan die betoogden voor het recht 'baas in eigen buik' te zijn. De Stimezo (Stichting voor Medisch Verantwoorde Zwangerschapsonderbreking) ijverde voor legale abortus in speciale klinieken. Koopman wierp zich met hartstocht op het organiseren van de tegenbeweging. In 1974 begon hij met zijn demonstraties voor de deur van Bloemenhove en andere abortusklinieken.

Het geld stroomde binnen: er waren genoeg behoudende katholieken die zich in Koopmans opvattingen konden vinden. Op het hoogtepunt van de anti-abortusbeweging, in 1976, kreeg Koopman samen met anderen twintigduizend mensen op de been voor een mars in Den Haag. Een petitie met 700 duizend handtekeningen 'voor de bescherming van het menselijk leven', resultaat van een landelijke actie, werd aangeboden aan de regering.

Na de legalisering van abortus, in 1980, begon de pater met zijn maandelijks protest op het Binnenhof. Meestal bestond zijn aanhang daar uit niet meer dan enkele tientallen rozenkransbidders. Onder hen waren de oprichters van de nieuwe Katholieke Politieke Partij (KPP).

'Wij gaven ook acte de présence bij de gebedsbijeenkomsten op het Binnenhof', zegt mr. G. baron van Boetzelaer, voorzitter van de KPP. 'Onze partij heeft een breder spectrum dan de Pro Life-beweging, maar er is een sterke morele overeenstemming.'

Formele banden tussen de partij van behoudende katholieken en de anti-abortusstichting zijn er niet, maar er wordt wel samengewerkt. Van Boetzelaer: 'De medewerkers van pater Koopman rijden met auto's door het hele land om met mensen te praten en folders uit te delen en dan nemen zij ook folders van de KPP mee.'

De medewerkers van Stirezo, gevestigd in een retraitehuis voor vrouwen in de Heilige Landstichting bij Nijmegen, hebben de bisschop van Den Bosch gevraagd een priester te benoemen om het werk van pater Koopman voort te zetten.

Ineke Jungschleger

Meer over