Niet alleen armoede bestrijden

Jeugdwerkloosheid, klimaatverandering en veiligheid spelen ook op in de niet-westerse landen. Wie een betere wereld nastreeft, moet ook die onderwerpen op de agenda zetten.

DEN HAAG - Moeten we de economische groei in het Westen stoppen om de armoede in de rest van wereld tegen te gaan? Het is een van de stellingen tijdens Action 2015, een debat tussen jongeren- en ontwikkelingsorganisaties en politici en bestuurders dinsdag in Den Haag over de nieuwe agenda voor millenniumdoelen na 2015.

'Nee, dat gaat te ver', zo klinkt het unaniem uit de zaal. Beter is een herverdeling van middelen en een unaniem besef dat capaciteit van de aardbol eindig is wanneer er in 2050 9 miljard inwoners moeten worden gevoed.

'Er is een verandering van lifestyle nodig. Hebben we echt behoefte aan al die spullen en tassen, waarvan de productie elders in de wereld mensenlevens kost en de bodem uitput?', zo vraagt Amina Mohammed, speciaal adviseur van secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties, zich publiekelijk af.

Mohammed is in Nederland op uitnodiging van minister Ploumen van Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Paul Polman, topman van Unilever, om ideeën te verzamelen voor de vergadering van de Verenigde Naties over de nieuwe doelen in september in New York. De klok tikt want de deadline voor de oude millenniumdoelen, die in 2000 door de wereldgemeenschap waren geformuleerd, loopt af in 2015.

'Ons doel is om in 2030 af te maken waarmee we zijn begonnen in 2000; armoede de wereld uit helpen', zegt Mohammed. Binnen 900 dagen moeten de 193 lidstaten opnieuw consensus bereiken over beloften om in 2030 de wereld te hebben verbeterd. 'Dat moet lukken, want de problemen zijn universeel', zegt Mohammed. 'Wie wil nu geen vrede of dat zijn kinderen zonder honger naar bed gaan. We zitten ook allemaal in hetzelfde schuitje als het gaat om klimaatverandering. Of er nu een tsunami is in Zuidoost-Azië of een storm in New York: mensen eindigen dakloos, het verschil zit hem alleen in de middelen om er bovenop te komen.'

'Wij vinden hier, in het rijke Westen, te veel dingen vanzelfsprekend die elders in de wereld voor velen onbereikbaar zijn', zegt ook Unilever-topman Paul Polman, die lid is van een VN-denktank die de nieuwe agenda voorbereidt. Met minister Ploumen van Internationale Handel en Ontwikkelingszaken draagt hij de nieuwe visie voor een betere wereld uit. Het gaat niet langer alleen om armoedebestrijding, maar om universele problemen als jeugdwerkloosheid, klimaatverandering, veiligheid, voedselzekerheid en sociale ongelijkheid.

Die verbreding van de agenda vraagt om een andere aanpak; een combinatie van duurzame economische groei, sociale gelijkheid, milieubescherming en veiligheid en vrede. Daarvoor is politieke wil nodig, verantwoordelijkheidsgevoel en sterke betrokkenheid van iedereen. 'We hebben niet alleen de traditionele hulpindustrie nodig', legt minister Ploumen uit, 'maar ook het bedrijfsleven, private geldstromen en burgers die hun rechten opeisen. Niet alleen bij overheden maar ook bij bedrijven. Corruptie, verkrachtingen of bedrijfsongevallen zoals in Bangladesh - mensen pikken het gewoon niet meer en gaan de straat op. '

Polman, Ploumen en Mohammed wijzen op de volksopstanden in India, Egypte, Turkije en Brazilië. 'Jongeren zijn veel meer geëngageerd dankzij sociale media. Voor hen bestaan geen landsgrenzen meer. De toekomst ligt bij deze nieuwe generatie; zij moeten hun overheid ter verantwoording roepen en publieke diensten opeisen.'

Idealiter houden de millenniumdoelen mensen wereldwijd een spiegel voor, vindt Mohammed. 'Wat hebben sociale uitsluiting, voedselketens of klimaatverandering met mij te maken? Hebben we alle mogelijke middelen ingezet om armoede en sociale ongelijkheid te bestrijden?' Om die reden hoort belastingontwijking ook op de agenda, vindt de VN-adviseur. 'Als het wegsluizen van belasting betekent dat er kinderen nodeloos sterven omdat een land de inkomsten mist goede gezondheidszorg te bieden, maak je duidelijk waarover het gaat.'

De nieuwe millenniumdoelen moeten net zo simpel, concreet en aansprekend zijn als de oude. Dat de VN-lidstaten vóór 2015 consensus gaan bereiken leidt geen twijfel, denkt Mohammed. 'Er zijn nu zoveel problemen in de wereld. Wat kan in tijden van crisis belangrijker zijn dan te zorgen voor je bevolking?' De grootste bedreiging volgens haar is cynisme: 'Ik hoop dat ik niet langer iedereen zou moeten overtuigen van de noodzaak van een waardig bestaan voor iedereen op aarde.'

undefined

Meer over