'Niet alle Turken lijken op elkaar'

Veel culturen in de klas hoeft helemaal niet slecht te zijn. Er is heel wat af te dingen op de stelling van Jaap Dronkers dat dit wel zo is....

Van onze verslaggever Robin Gerrits

amsterdam Zijn de verschillen tussen leerlingen met uiteenlopende etnische achtergronden zo groot dat de onderwijsprestaties er stevig onder lijden? Onderwijssocioloog Jaap Dronkers betoogde het donderdag in zijn oratie aan de Universiteit Maastricht, maar collega-onderzoekers zetten er flinke vraagtekens bij. ‘De redenering is dat het voor leraren en leerlingen zo veel tijd en energie kost de verschillen te overbruggen dat het lesgeven eronder lijdt’, zegt Geert Driessen, onderzoeker van het ITS in Nijmegen. ‘Maar dat veronderstelt een grote homogeniteit binnen die groepen, die er niet is. Niet alle Turken lijken op elkaar, evenmin als de Marokkanen of de autochtonen.’

Sjoerd Karsten, onderwijsonderzoeker van de Universiteit van Amsterdam, is minder verrast door Dronkers’ bevindingen. ‘Dat leerlingen ervan profiteren als ze met betere leerlingen in de klas zitten was wel bekend. En onrust door verschillende groepen in de klas kan zeker goed onderwijs in de weg staan.’ Maar volgens hem moeten die etnische verschillen niet worden overdreven.

Dronkers heeft een dwarse reputatie binnen de wereld van het onderwijsonderzoek. ‘Ik vind niks, ik beschrijf’, zegt hij. De kersverse Maastrichtse hoogleraar beroept zich graag op ‘harde’ cijfers. Een paar jaar geleden kreeg hij veel over zich heen toen hij voor dagblad Trouw cijfers over de prestaties van scholen hielp vertalen in ranglijstjes van beste en slechtste scholen. Ook de groeiende verschillen die hij berekende tussen de schoolexamens en de centrale eindexamens leverden hem kritiek op. Inmiddels is het een belangrijk instrument voor de onderwijsinspectie om de kwaliteit van middelbare scholen te beoordelen.

Nu keert Dronkers zich met de conclusie dat gemengde scholen slecht zijn voor de leerprestaties tegen de heersende opvattingen over het bestrijden van segregatie. In zijn oratie valt hij expliciet het multiculturele optimisme aan van beleidsmakers als wijlen onderwijsstaatssecretaris Karin Adelmund. Die stelde dat de vaak aangehaalde koppeling van Turkse of Marokkaanse achtergrond met zwakke leerlingen en Chinese leerlingen met ijverig en slim, net zo goed omgekeerd kan zijn. De cijfers laten zien dat dat onzin is, zegt Dronkers.

Toch zijn volgens onderzoeker Driessen de verschillen tussen de etnische groepen niet zo groot dat je daarom gemengde scholen zou moeten ontmoedigen. ‘Het percentage allochtonen in een klas heeft een sterkere negatieve invloed op de prestaties. Dronkers relativeert ten onrechte ook de bepalende rol van het opleidingsniveau van de ouders weg.’

‘Ik ben voor gematigd heterogene scholen’, zegt Sjoerd Karsten. ‘Zorg vooral dat de opeenhoping van probleemleerlingen niet te groot is.’

Meer over