Niemand wil billen wassen

Joop Hazenberg, voorzitter van een denktank en schrijver van een boek over hoe de netwerkgeneratie Nederland gaat veroveren, vindt dat de AOW-leeftijd naar 70 jaar moet....

Zijn generatie van dertigers heeft nu ongeveer 3,5 keer zoveel koopkracht als de mensen in 1957, die voor het eerst AOW-premie gingen betalen. Zij moesten die nieuwe premie opbrengen met een zeer karig loon, maar zij geloofden nog in solidariteit en dat dat wat mocht kosten: de sukkels.

Als Hazenberg twee keer zoveel premie zou gaan betalen, houdt hij toch nog zeer ruim meer te besteden over dan zijn ouders, die zijn huidige koopkracht bij elkaar werkten, en wier billen hij bespiegeld in verband met zijn premiedruk. Als hij de billen van zijn ouders door iemand anders gewassen wil zien, zal hij echt in de buidel moeten tasten. Marktwerking, Joop. Niemand wast billen, als je met denktanken, en netwerken meer kan verdienen. Of je betaalt een goed loon, óf je doet het zelf.

‘Terwijl de zorglasten voor een aanzwellende massa oudjes en kinderen alleen maar zwaarder worden’, schrijft hij. Kinderen en ouderen zijn een ‘aanzwellende massa’, een soort muskietenzwerm die je leegzuigen en het aangename leven verstoren. Ronduit hinderlijk. Te duur ook.

Ik ben blij dat ik Hazenbergs vader niet ben.

Paul Steijnen, Utrecht

Kloof
Ik geloof dat er een generatiekloof zit tussen Joop Hazenberg en mijzelf. Ik ben 55 jaar en werk al veertig jaar. In die periode heb ik de billen gewassen van mijn moeder tot aan haar overlijden. Dat deed ik zonder klagen en zonder erover te denken.

Ik hoop straks, als ik 65 ben, te kunnen zeggen: ik stop ermee, het is genoeg. Dan heb ik naast de billen van mijn moeder, de billen van duizenden anderen gewassen omdat ik in de bejaardenzorg werkte.

Sinds ik de afgelopen vijf jaar als praktijkopleider in een zorginstelling werk, merk ik dat het steeds moeilijker wordt om leerlingen/stagiaires te krijgen die billen willen wassen, laat staan piemels.

Maar waar ik mij het meest over verbaas, is dat Joop Hazenberg zich druk maakt over het betalen van de AOW van mensen die veertig tot vijftig jaar hebben gewerkt, maar niet over het betalen aan een generatie die nog nooit heeft gewerkt: de jonge werkelozen die niet aan de slag kunnen of willen.

W. van Egmond, Leiden

Frustraties
Ik ben gepensioneerd leraar aardrijkskunde. Mijn collega, die ongeveer zestien jaar geleden Joop Hazenberg waarschuwde, dat hij dertig jaar later voor een groeiend aantal ouderen zou moeten zorgen, zat vol frustraties.

Een groot aantal collega’s had het veld moeten ruimen door het dalend leerlingenaantal. Het aantal kraamverzorgsters was gedaald, het aantal peuterleidsters en basisschoolleerkrachten.

Maar mijn waarde collega heeft zijn leerlingen ook het begrip demografische druk bijgebracht. Helaas is Joop dat vergeten. De generatie van zijn ouders had veel broertjes en zusjes. En de werkenden van toen moesten niet alleen zorgen voor hun ouders en grootouders, maar ook voor heel veel kinderen. De demografische druk is de afgelopen veertig jaar laag geweest en gaat door de stijging van het percentage 65-plussers omhoog, maar wordt niet hoger dan zestig jaar geleden.

De generatie van mijn ouders heeft het bij een minder florerende economie dan nu ook gered – al was er weinig luxe. Betekent dit dat Joop afscheid moet nemen van zijn luxe leventje, waaraan de babyboomers en hun kinderen zijn gewend geraakt? Neen. Marcel van Dam heeft het vorige week weer eens duidelijk gemaakt. De AOW-premie is gemaximeerd. Al jaren is de opbrengst te laag om alle AOW-uitkeringen te betalen. Het tekort wordt aangevuld uit de algemene middelen. De zeer welvarende gepensioneerde babyboomers zullen zoveel meer belasting betalen dan de huidige generatie ouderen, dat uit die meeropbrengst de AOW betaald kan worden.

De personeelstekorten in de zorg kunnen worden opgelost door meer automatisering, door doelmatiger werken en door het werken van moeders gemakkelijker te maken. En mocht er wat minder ruimte blijken te zijn voor luxe uitgaven, dan zal Joop wellicht merken dat je er echt niet ongelukkig door wordt. Joop zou zich moeten bevrijden uit de wurggreep van de doctrine dat de verzorgingsstaat moet worden afgebroken.

John Jorna, Odijk

Simpel
Waarom zouden ouderen to hun 67ste moeten werken terwijl er honderdduizenden jongeren thuiszitten die graag willen werken ? Of is dat te simpel gesteld ?

Len Koetsier, Groningen

Meer over