ProfielJohn Bercow

Niemand op het Britse eiland kan mooier ‘Order, order’ roepen dan John Bercow

De enige orde in de Britse politiek komt in deze onstuimige dagen uit de mond van John Bercow. Luider, schorder en, ja dierlijker, dan ooit klinkt het ‘Order! Order!’ waarmee de 55-jarige Lagerhuisvoorzitter de leden van het beroemde parlement tot bedaren probeert te brengen.

null Beeld AFP
Beeld AFP

Meestal gaat het roepen van ‘Order! Order!’ door John Bercow gepaard met bestraffende woorden aan een luidruchtige afgevaardigde in dit volkstheater. ‘Man, beheers je een beetje,’ roept hij dan bijvoorbeeld, ‘ga op yoga, het zal je goed doen, man.’ Wat weer leidt tot gelach en geschreeuw natuurlijk.

Met name leden van het Kabinet geeft deze eurogezinde ‘Speaker’ graag een standje. Zozeer zelfs, dat hij de officieuze leider van de oppositie wordt genoemd. Hij stond het toe, tegen alle ongeschreven regels in, dat een Kamerlid de agenda van de regering kon herschrijven. En voor de Brexit-stemming weigerde hij een amendement toe te laten welke het gezichtsverlies van May kon beperken. De premier liet het hoofd zakken toen Bercow zijn besluit kenbaar maakte. De leden van de Labour Partij dragen de kleine Bercow op handen, ook al is hij officieel een Conservatief.

Fotogeniek is hij zeker. Een recente foto waarop woedende Tories een onbewogen Bercow omringen, die in zijn door Augustus Pugin ontworpen zetel zit, had ook een 18de-eeuws schilderij van William Hogarth kunnen zijn. Brexiteers kunnen hem niet zien of luchten. Een hoofdredactioneel van The Times typeerde de dubbele gevoelens die hij oproept. ‘John Bercow kan nauwelijks een sympathiek individu worden genoemd,’ luidde de eerste zin, waarna de krant zijn besluit prees om met conventies te breken en Kamerleden meer macht te geven.

Aandachtsjunkie

Bercow, een nazaat van Roemeense joden die een eeuw geleden naar Engeland zijn gevlucht, houdt van aandacht. Dat is al te zien wanneer voor elke zittingsdag – begeleid door de Serjeant-at-Arms (die het ceremoniële zwaard draagt), de kapelaan, een slippendrager en zijn hoogste klerk – lachend en zwaaiend door de centrale hal van het parlement naar het Lagerhuis loopt. ‘Speaker!’ waarschuwt een dienstdoende agent dan, een oproep aan alle aanwezigen om uit de weg te gaan. Het aloude ‘Hats off, Strangers,’ klinkt niet meer na weer een moderniseringsronde.

Bercows pogingen om het Lagerhuis te moderniseren roepen veel verzet op, maar aan controverse rond zijn persoon is ook geen gebrek. In de ruim negen jaar dat hij nu de eerste ‘Commoner’ is van het land, zijn er geruchten geweest over zijn verleden als lid van de uiterst rechtse Monday Club, over het activisme van zijn linkse echtgenote, zijn vermeende pestgedrag tegenover parlementswerknemers, de dure verbouwing van zijn ambtsvertrekken, zijn weigering om Jeremy Corbyn terecht te wijzen toen deze May ‘a stupid woman’ had genoemd en over zijn openlijke afkeer van Brexit.

Maar niemand op het eiland kan mooier ‘Order, order’ roepen, hoe vruchteloos het ook is.

Meer over