Niemand is meer veilig voor Russische belastingdienst

Fjodorovs voorganger probeerde de Russen op te voeden met televisiespotjes, maar het nieuwe hoofd van de Russische belastingdienst heeft een andere aanpak: hij stuurt de gevreesde fiscale politie erop uit en gaat soms zelf mee met de zwaarbewapende en gemaskerde 'melkjongens' van de overheid....

Van onze correspondent

Bert Lanting

MOSKOU

Deze week woonde Fjodorov een overval van de politie bij op een verffabriek bij Moskou waar illegale wodka gestookt werd en hij genoot er zichtbaar van. Hij verordonneerde meteen dat de politie de komende tijd iedere dag dergelijke invallen moet doen.

Sinds het aantreden van Fjodorov vorige maand legt de belastingdienst de belastingontduikers en wanbetalers flink het vuur aan de schenen. Op bevel van Fjodorov is er een lijst opgesteld van duizend rijke Russen die allereerst aan de tand zullen worden gevoeld over hun inkomsten.

Het nieuwe hoofd van de belastingdienst liet verder een inval doen in een van de Stalin-torens in Moskou, waar veel appartementen verhuurd worden aan buitenlandse zakenlieden en diplomaten. De appartementen brengen maandelijks zo'n 8000 tot 16.000 gulden op, maar de meeste eigenaars melden die inkomsten niet aan bij de fiscus.

Naar verluidt heeft Fjodorov zijn mannen zelfs een kijkje laten nemen bij het buitenhuis van zijn voorganger Potsjinok. De boodschap is: niemand is veilig voor de belastingdienst. 'Toch vraag ik me af of hij het aandurft het buitenhuis van Jeltsins dochter (Tatjana Djatsjenko - B.L.) onder de loep te nemen', zegt een buitenlandse belastingconsulent.

Om de Russische oliemaatschappijen onder druk te zetten hun achterstallige belasting af te betalen heeft de regering bepaald dat zij vanaf 1 juli geen gebruik meer mogen maken van de oliepijpleidingen door Rusland, tenzij zij hun schuld voldaan hebben.

Tegelijkertijd probeert de regering andere maatregelen te nemen om de belastinginkomsten op te krikken. Voornaamste doel is de last te verschuiven van het bedrijfsleven naar de burger. Momenteel wordt ruim 60 procent van de totale belastinginkomsten van de staat opgebracht door een tiental grote bedrijven, terwijl de gewone burgers slechts 12 procent bijdragen.

Vorig jaar leverden de belastingaangiften van de Russische burgers in totaal 300 miljoen gulden op oftewel twee gulden per hoofd van de bevolking. Om de rijkere burgers aan te moedigen hun werkelijke inkomens op te geven heeft de regering nu voorgesteld het toptarief van 35 procent af te schaffen en een algemeen tarief in te stellen van 20 procent.

Volgens de regering zullen dan veel meer mensen aangifte doen - vorig jaar waren het er in totaal vier miljoen -, maar het parlement heeft bezwaar tegen de maatregel, omdat die een lastenverzwaring betekent voor het gros van de burgers. De meesten van hen vallen nu onder het laagste tarief van 15 procent.

De maatregel maakt deel uit van de nieuwe, versimpelde belastingwet die de regering heeft ingediend bij het parlement. Volgens de liberale econoom Aleksej Oeljoekajev is het nieuwe belastingstelsel echter nog veel te ingewikkeld.

In een 'corrupt land als Rusland' is volgens hem een uiterst simpel belastingstelsel nodig met hooguit drie belastingen met een vast tarief: inkomensbelasting, BTW en winstbelasting. Het nieuwe stelsel kent echter nog zestig verschillende belastingen.

Een van de grootste problemen voor de belastingdienst is dat een groot deel van de handel in Rusland via ruilhandel verloopt, aangezien de bedrijven geen geld hebben. Daarbij staat de fiscus doorgaans buiten spel. De regering wil de regels nu verscherpen, zodat zij toch een graantje kan meepikken bij dergelijke transacties.

Verder is de regering van plan wanbetalers aan te pakken door ze desnoods failliet te verklaren. In de praktijk blijkt dat echter minder makkelijk dan het lijkt. Wat moet de regering bijvoorbeeld aan met een notoire wanbetaler als de Lada-fabriek Avtovaz? Het faillisement van Avtovaz zou het bankroet betekenen voor de stad Togliatti, die volledig afhankelijk is van de autofabriek.

Meer over