Netelenbos wil geen wegen erbij

Er komt in Nederland geen asfalt bij. Het bestaande wegennet moet beter worden benut. Dat is het antwoord van minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat op de groeiende files in Nederland....

De minister kiest voor de aanleg van spitsstroken op de vluchtstroken, betaalstroken en 'toeritdosering'. Proeven met een spitsstrook op de A 27 en A 28 bij Utrecht en een extra rijstrook op de A 15 bij Papendrecht hebben aangetoond dat dergelijke maatregelen werken om files te verkleinen.

Met de invoering van rekeningrijden, het propageren van gedeeld autogebruik, carpoolen en flexibel- en telewerken wil Netelenbos het autogebruik terugdringen. Ze beseft dat ze niet iedereen uit de auto krijgt, maar roept autobezitters wel op bewuster te zijn bij het kiezen van een vervoermiddel.

'Soms kunnen mensen hun doel prima lopend bereiken, maar ze denken er niet eens meer bij na als ze de auto in stappen. De file, dat bent uzelf.'

Het aantal reizigerskilometers daalde vorig jaar voor het eerst sinds 1986 naar twaalfduizend per persoon per jaar, exclusief vakanties. Maar het aantal autokilometers groeit. Fiets, bus en tram leggen het daartegen af.

Computertechnologie - een chip in de auto - moet eraan gaan meehelpen dat de wegen beter worden benut. Op korte termijn wil Netelenbos een proef beginnen met elektronische voertuigherkenning.

Daarbij moeten files worden opgemerkt door een satelliet, die vervolgens aan de automobilist route-informatie verstrekt om de file te vermijden.

Diezelfde chip kan ook informatie geven over het aantal afgelegde kilometers. Dat komt de overheid van pas als zij de wegenbelasting gaat vervangen door een kilometerheffing, de volgende stap na het rekeningrijden. Netelenbos: 'De vaste lasten moeten omlaag, de kilometerprijs omhoog.'

Meer over