Netanyahu stelt hardere voorwaarden aan Arafat

Israël heeft dinsdag een lijst openbaargemaakt met tien anti-terreurmaatregelen die het van de Palestijnse Autoriteit verwacht. President Arafat wordt onder meer opgedragen de sterkte van haar veiligheidsdiensten in de autonome gebieden terug te brengen van 35 duizend tot 24 duizend man....

REUTER; AFP

Reuter, AFP

JERUZALEM

Het nieuwe document preciseert de bekende eis van premier Netanyahu dat de Palestijnen de 'terroristische infrastructuur' dienen te ontmantelen waarvan bewegingen als Hamas zich bedienen. De Israëlische regering stelt dat alle voorwaarden in overeenstemming zijnmet de autonomie-akkoorden.

Volgens ingewijden is de tekst van het stuk grotendeels samengesteld uit citaten van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Albright, die vandaag in Israël haar vredesmissie begint. De lijst is klaarblijkelijk opgesteld ten behoeve van Albright en haar delegatie.

De PA heeft de veiligheidsmaatregelen gisteren onmiddellijk als 'belachelijk en onrealistisch' van de hand gewezen. De woordvoerder van president Arafat noemde de lijst een poging tot chantage. 'Onze enige hoop is dat de Verenigde Staten beseffen dat dit een kwalijke poging is om het vredesproces te torpederen.'

Israël heeft de uitvoering van 'Oslo' opgeschort zolang de PA niet aan de volgende voorwaarden heeft voldaan:

* Onvoorwaardelijke samenwerking tussen Israël en de PA op veiligheidsgebied.

* Vervolging van 'terroristische elementen' binnen de Palestijnse politie.

* Ontslag van de politiecommandant in Gaza, Ghazi al-Jabali.

* Uitvoering van de veiligheidsafspraken uit het Hebron-akkoord.

* Inbeslagname van illegale wapens.

* Openbare veroordeling in het Arabisch door hoge PA-functionarissen van terreur en geweld. Ontslag van imams die tot geweld tegen Israël oproepen. Een publieke voorlichtingscampagne ter normalisering van de betrekkingen met Israël. Verandering van de naam van een plein in Jericho dat naar de (door Israël vermoorde) Hamas-activist Yahya Ayash heet.

* Aanpassing en beperking van de wapenuitrusting van de Palestijnse politie in overeenstemming met de autonomie-akkoorden.

* Reductie van de troepensterkte van de politiediensten van 35 duizend man tot 24 duizend man, zoals overeengekomen in de akkoorden. Bovendien eist Israël medezeggenschap bij de recrutering van Palestijnse agenten en het recht kandidaten af te wijzen.

* Uitlevering van door Israël gezochte terroristen. Israël heeft 33 uitleveringsverzoeken lopen.

* Ontmanteling van terroristische groeperingen en hun infrastructuur, met name Hamas, Islamitische Jihad, gewapende Fatah-eenheden en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina.

De secretaris-generaal van de PA, Tayeb Abdul-Rahim, zei gisteren dat Albright ook een Palestijns document van 20 pagina's krijgt aangeboden. Het stuk vermeldt 'alle terroristische daden van Israëli's, vooral de fanatieke joden, tegen het Palestijnse volk'.

Meer over