Negen maanden cel geëist tegen officier van justitie wegens meineed

Tegen officier van justitie Van Spierenburg en recherchechef Van Zon, beiden uit Breda, zijn maandag voor de rechtbank in Arnhem onvoorwaardelijke celstraffen geëist wegens meineed....

Van onze verslaggever

Volgens de Arnhemse officier van justitie I. Gonzales heeft Van Spierenburg als magistraat bewust onwaarheid gesproken tijdens het proces tegen de zogenaamde Juliët-bende. Hij zou in zijn rol als aanklager hebben gelogen over de overeenkomst die hij sloot met de Brit Perry P., verdachte en kroongetuige in de geruchtmakende zaak. Van Zon, die samen met Van Spierenburg onderhandelde met de spijtoptant en diens advocaten, treft als getuige tijdens het proces eenzelfde verwijt.

Van Spierenburg ontkende als behandelend officier én als getuige in hoger beroep dat hij de kroongetuige in ruil voor diens medewerking had beloofd niet meer dan twee jaar celstraf te eisen. Volgens hem is die eis 'alleen besproken, niet afgesproken'. De eis zou niet meer zijn geweest dan de niet-afdwingbare 'uitkomst' van de onderhandelingen.

Gonzales verwijt de verdachten in hun verweer een 'vlucht in de semantiek'. Zij ziet tal van aanwijzingen voor het totstandkomen van een overeenkomst waarin een strafeis van twee jaar is vervat, alsmede een 'welwillende opstelling' van het Openbaar Ministerie (OM) jegens een verzoek van P. om schorsing van de voorlopige hechtenis.

Van Spierenburg kwam volgens Gonzales tot zijn meineed nadat hij kort voor de eerste behandeling van de zaak werd 'teruggefloten'. Het aannemen van genoemde 'welwillende houding' zou onmogelijk zijn zonder toestemming van de Centrale Toetsingscommissie (CTC) van het OM. Van Spierenburg heeft tijdens zijn verhoor verklaard na de terechtwijzing in 'grote paniek' te zijn geraakt over een goede afloop van de zaak. De verklaringen van P. vormden een belangrijk deel van het bewijs tegen de bende.

Tijdens het hoger beroep van het Juliët-proces bleek dat de advocaat van P., M. van Gessel, een telefoongesprek met Van Spierenburg had opgenomen waarin de officier wel een harde toezegging leek te doen. Het gerechtshof van Den Bosch concludeerde daarop dat Van Spierenburg 'onwaarheid' had gesproken. Het hof kwam na die uitspraak tot aanzienlijk lagere straffen voor de bendeleden.

De bende wordt door het OM tot de criminele toptien van Nederland gerekend. Gonzales somde in requisitoir een serie gewelddaden van de drugsbende op.

Van een symbolische straf wil Gonzales gezien de ernst van de zaak - gezagsdragers die onder ede bewust onwaarheid spreken - niet weten. Een onvoorwaardelijke straf is volgens haar daarom op zijn plaats, naast een voorwaardelijk strafdeel en een proeftijd van (in beide gevallen) twee jaar.

Meer over