Nederlandse scholieren zijn minder goed gaan lezen

Nederlandse scholieren van 9 en 10 jaar kunnen in vergelijking met buitenlandse leeftijdgenoten goed lezen, al doen ze het wel iets minder dan een paar jaar geleden....

ANP

Dat blijkt uit een internationaal onderzoek naar leesvaardigheid dat staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs) woensdag in ontvangst heeft genomen. Leerlingen die slecht lezen kent Nederland nauwelijks, maar leerlingen die er met kop en schouders bovenuit steken ook niet.

Meisjes steken jongens met begrijpend lezen nog steeds de loef af, al is de achterstand in leesvaardigheid van de jongens wel kleiner geworden, vergeleken met een eerdere versie van het onderzoek uit 2001. Meisjes zijn minder goed gaan scoren bij het lezen van verhalende teksten.

Alleen scholieren in Rusland, Hongkong, Singapore, Luxemburg en een paar Canadese provincies lezen beter dan Nederlandse leerlingen. Nederland zit samen met onder meer Vlaanderen, Duitsland en Denemarken in de subtop.

De Nederlandse leesprestaties mogen een internationale vergelijking goed doorstaan, echt enthousiaste lezers zijn de basisscholieren in Nederland niet. Ze lezen weinig en hebben er ook minder plezier in. Ruim een derde geeft aan thuis vrijwel dagelijks voor de lol een boek open te slaan, maar een nog grotere groep (42 procent) leest buiten school vrijwel nooit.

De scores van allochtone leerlingen blijven nog net zover achter als bij het vorige onderzoek uit 2001. De onderzoekers bevelen aan om met extra onderzoek de verschillen met autochtone leerlingen beter in kaart te brengen.

Aan Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) deden in 2006 over de hele wereld 215.00 leerlingen mee. In Nederland waren dat er 4156 op 139 scholen.

Meer over