NieuwsUitrijden mest

Nederlandse melkveehouders mogen meer mest blijven uitrijden dan Europese collega’s, maar onder voorwaarden

Nederlandse melkveehouders mogen ook tot 2022 meer mest over hun land uitrijden dan de Europese norm voorschrijft. Wel gaat Brussel extra eisen stellen, vooral vanwege de mestfraude die een aantal jaar geleden aan het licht kwam en de stikstofproblematiek.

Nederlandse veehouders mogen meer mest uitrijden dan de Europese norm door de hoge opbrengsten van Nederlandse weilanden. Beeld ANP XTRA
Nederlandse veehouders mogen meer mest uitrijden dan de Europese norm door de hoge opbrengsten van Nederlandse weilanden.Beeld ANP XTRA

Dit is de uitkomst van een stemming in het Europese Nitraatcomité, een orgaan dat zwaarwegende adviezen geeft aan de Europese Commissie. De beschikking gaat over dit jaar en 2021, maar liet lang op zich wachten door aanvullende vragen over de mestproblemen die in Nederland spelen. Hierdoor verkeerden veel veehouders in onzekerheid, omdat ze het risico liepen dit voorjaar al te veel mest over hun land te hebben uitgereden.

Na de vorig jaar ontstane stikstofcrisis, en de onder boeren weinig geliefde maatregelen die nodig zijn om daar uit te komen, kon minister Schouten (Landbouw) het er niet bij hebben dat veehouders beperkt zouden worden in de hoeveelheid mest die zij mogen uitrijden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze blij te zijn dat het Nitraatcomité ‘een positief advies aan de Europese Commissie heeft gegeven voor een derogatie (uitzondering) aan Nederland’.

Uitzonderingspositie

Sinds 2006 heeft Nederland deze uitzonderingspositie voor melkveehouders met minimaal 80 procent grasland. Dat hebben ze omdat Nederlandse weilanden door het klimaat relatief hoge opbrengsten hebben en meststoffen minder snel terechtkomen in het grond- en oppervlaktewater dan op de meeste andere plekken in Europa. In onder meer Duitsland en delen van Italië mogen boeren ook gebruikmaken van de derogatie. Twee jaar geleden kreeg Nederland vanwege (vermeende) mestfraudes niet de gebruikelijke vier jaar verlening, maar twee.

Om de uitzonderingspositie in de toekomst te behouden, moet Nederland de naleving van mestregelgeving handhaven. Bij de vorige verlenging, twee jaar geleden, nam de minister daar al maatregelen voor, maar het Nitraatcomité adviseert de Europese Commissie dit nu expliciet op te nemen in de beschikking.

Om de uitstoot van ammoniak te verminderen, de belangrijkste veroorzaker van het stikstofprobleem, mag van het comité bij een bepaalde methode op veen- en kleigronden niet worden bemest bij temperaturen boven de 20 graden Celsius. Verder mogen melkveehouders volgend jaar alleen gebruikmaken van de derogatie als ze niet ook een vrijstelling aanvragen voor het bovengronds uitrijden van runderdrijfmest. LTO is hier kritisch over, omdat het werk van de boer er ‘minder flexibel’ van wordt.

Minister Schouten verwacht dat de definitieve derogatiebeschikking door de Europese Commissie over een aantal weken wordt afgegeven.

MEER OVER MEST EN STIKSTOF

Mestnorm ondanks fraude alsnog met twee jaar verlengd
Nederlandse boeren krijgen waarschijnlijk toch weer toestemming om meer dierlijke mest uit te strooien dan elders in Europa is toegestaan. De uitzonderingspositie stond op losse schroeven door de vorig jaar aan het licht gekomen mestfraude. Voor de sector dreigde daardoor een financiële strop.

Remkes’ laatste stikstofrapport: kabinet is na een jaar nog steeds niet doordrongen van omvang stikstofcrisis
In haar vierde en laatste rapport over de stikstofcrisis is de commissie-Remkes maandag opvallend hard: het kabinet doet te weinig, maakt opnieuw dezelfde fouten en zoekt uitwegen met slimmigheidjes.

Meer over