Nederlandse jihadisten in Syrië vereren 'broeders'

Nederlandse Syriëgangers manifesteren zich op de sociale media, onder andere met een eerbetoon aan de in de strijd gedode broers Choukri en Mourad Massali. 'Ze hebben minder te verbergen.'

Aan een uitgebreid portret van de onlangs gesneuvelde Saddek Sbaa (26), de vijfde Nederlandse jihadist die in Syrië is gedood, wordt nog gewerkt. Maar zijn Nederlandse sympathisanten geven op de website De Ware Religie alvast een voorproefje.

Sbaa was 'geliefd in de moslimgemeenschap in Den Haag'. Hij vertrok naar Syrië om 'moslims te beschermen tegen de terreur van Assad' en werd opgeleid tot tankcommandant. Hij werd uit Nederland verjaagd door de AIVD. Zijn zaak toont aan dat het (Nederlandse) systeem failliet is, benadrukken zijn vrienden. 'Men ziet de oorlog van Nederland tegen de islam en moslims en men is daardoor meer dan ooit vastberaden om de sharia in te voeren.'

Op hun eigen Facebook 'Nederlandse Mujahideen in Syrië' idealiseren de strijders hun gesneuvelde 'broeders'. Met een bewerkte foto van Choukri Massali (26) bijvoorbeeld, die eind juli zijn eerder (in april) gedode broer Mourad (21) is gevolgd naar het paradijs. Daar wordt hij onthaald met (ongetwijfeld non-alcoholische) cocktails. Het leven in het hiernamaals is goed voor heilige strijders.

Ze maakten ook een lofdicht in sinterklaasstijl over de broers (zie inzet). Verder corrigeren ze nog even eerdere berichten over Choukri, die zou zijn omgekomen in een gevecht tegen de Koerdische PKK. Klopt niet. Hij vond het martelaarschap 'op een slagveld tegen de soldaten van Bashar' (Assad).

Bij de lancering van hun Facebook in mei plaatste radicaliseringsdeskundige Halim el Madkouri dit initiatief in de context van de 'media-jihad'. Moslims worden, door belangrijke jihadsites als die van Ansar-al Sharia of het magazine Inspire, opgeroepen hun steentje bij te dragen en hun boodschap te verspreiden op YouTube, Facebook, Twitter.

Daaruit mag niet de conclusie worden getrokken dat ze allemaal in opdracht van dergelijke sites handelen, tekent terrorismedeskundige Beatrice de Graaf aan. 'Het is veel meer bottom-up. Nieuw is dat ze zich meer aan de buitenwereld laten zien. Vroeger communiceerden ze vooral in besloten ruimten.'

Begin vorig jaar signaleerde de AIVD in zijn rapport Het jihadistisch internet dat de virtuele jihad steeds belangrijker wordt voor extremistische groepen. Die worden ook steeds professioneler en zijn op verschillende niveaus actief.

Kernfora

Er zijn 'kernfora', diep verscholen in het onzichtbare deel van het internet: het virtuele equivalent van de bunkergrotten van Tora Bora waar Al Qaida-leider Osama bin Laden zich jaren schuilhield. Jihadisten met verschillende achtergronden zijn actief op die kernfora. Ze werken intensief met elkaar samen en vormen 'een krachtige wereldwijde, jihadistische sociale beweging'.

Zichtbaarder zijn de boodschappen die worden uitgevent via de sociale media. Daar worden complotten blootgelegd, westerse misstanden aan de kaak gesteld en gruwelpraktijken van de vijand (in Syrië: de troepen van Assad, sjiieten, Koerden) verspreid en uitvergroot.

Ook nieuw is dat jihadstrijders soms medewerking verlenen aan reguliere media. Zoals aan de Volkskrant (in juni voor een uitgebreid met foto's geïllustreerd e-mail-interview) en de Britse televisiezender Channel 4, die twee documentaires uitzond over het leven aan het Syrische front. De Graaf: 'Dat komt wellicht doordat de jihad in Syrië minder controversieel is. Jeroen Pauw was in Syrië, het Rode Kruis, Nederland steunt de rebellen van het Vrije Syrische Leger. Ze hebben minder te verbergen.'

En ze hebben de behoefte hun kant van het verhaal te vertellen aan een breder publiek. Om bijvoorbeeld kwetsende opmerkingen van terrorismedeskundigen (over westerse watjes die niet bruikbaar zijn in de Syrische strijd) te weerspreken. Of het fenomeen ronselen voor de jihad onderuit te halen. Via de reguliere kanalen kunnen ze makkelijker groepen bereiken buiten de eigen kring (ouders van potentiële Syriëgangers, gematigde moslims, politici).

Channel 4 heeft contact met de Amerikaanse bekeerling Bilal Abdul Kareem, een bijna professionele filmer. Hij sympathiseert met de strijders in Syrië, maar vecht zelf niet mee. Met zijn camera volgt hij westerse strijders van het Katiba al-Muhajireen, een soort vreemdelingenlegioen. De eerste Channel-4-documentaire (in juni uitgezonden) is een portret van de jonge Brit Ibrahim al-Mazwagi (21), die in februari is gesneuveld. De tweede focust op twee Britse jonge vrouwen (in nikab) , die hun man zijn nagereisd.

Moeder

Net als de Nederlandse strijders verheerlijkt Ibrahim (21) de jihad. Hij heeft gestudeerd. En heeft een goede baan, zijn auto en familie in Londen achtergelaten om, zo zegt hij grinnikend, 'Obama een trap onder zijn kont te geven'. Hij strijdt tegen de imperialistische overheersing van moslimlanden en voor de sharia.

Ibrahim laat zich filmen, zegt hij, om vooroordelen weg te nemen. 'Jihadisten strijden voor een heilig doel. We zijn geen terroristen.' Als hij dat was, zou hij wel thuis zijn gebleven en daar een aanslag hebben gepleegd.

En passant zegt hij dat zijn moeder trots op hem is. Zorg ervoor dat je vooraan strijdt aan het front en niet achteraan, zou ze hebben gezegd in een telefonisch contact. Dat lijkt een hint naar andere ouders van Syriëgangers.

De meeste ouders in het Westen steunen de jihadgang niet van hun kinderen. Ze zijn wanhopig, proberen hen tegen te houden, waarschuwen voor de gevaren. Sommigen doen aangifte tegen 'hersenspoelers', die, zo menen ze, hun kinderen hebben gerekruteerd.

Ook de Nederlandse strijders hebben een boodschap voor de ouders. Zo wordt de moeder van Mourad en Choukri Massali uitbundig geprezen. 'Die heeft twee juwelen opgevoed. Wanneer Allah haar zal vragen wat ze in deze wereld heeft gedaan, kan zij zeggen: ik heb mijn twee zoons opgeofferd voor Uw Zaak oh Allah.'

Nederlandse ouders worden gewaarschuwd niet tussen hun kinderen en het paradijs te gaan staan. Doen ze dat wel, dan houden ze niet van de kinderen, is de boodschap. In hun ideale wereld geven de ouders het goede voorbeeld en reizen ze, de vaders als eersten, ook naar Syrië af.

Lofdicht

Twee heldhaftige leeuwen op het slagveld ¿¿¿

Ze lieten zich niet intimideren door het brute geweld

Zij gaven eer terug aan onze mannelijkheid ¿¿¿

Tot nobele opofferingen waren zij zeker bereid.

Ze vochten totdat de dienaren werden bevrijd

Of als Martelaren zouden sterven in deze strijd.

Zolang edel hartige mannen als zij bestaan ¿¿¿

Zal de tempel van tirannie vernederd ondergaan.

Fragment uit het gedicht voor de in Syrië gesneuvelde broers Massali op de Facebookpagina 'Nederlandse Mujahideen in Syrië'

Meer over