Nederlandse concerns stoten minder CO2 uit

De uitstoot van CO2 door AEX-bedrijven en een aantal andere grote Nederlandse concerns is in 2009 met 6 procent afgenomen ten opzichte van het het jaar daarvoor.

Van onze verslaggevers Wouter Keuning en Michael Persson

De afname van de uitstoot van broeikasgassen wordt door de bedrijven zelf voor het grootste deel gekoppeld aan een afname van de productie als gevolg van de economische crisis. Een aantal bedrijven, waaronder Shell en Philips, stelt dat ook schonere productiemethoden hebben bijgedragen aan het verminderen van de uitstoot. Welk deel van de verbetering het gevolg is van die aanpassingen in het productieproces, vermelden ze niet.

Bedrijven als Heijmans (-9,9 procent), Aegon (-9,6 procent) en Rabobank (-6,7 procent) noemen het terugdringen van het aantal zakenreizen als belangrijke factor in het verkleinen van de zogeheten CO2-voetafdruk.

Serverparken

Het bedrijf waar de afname van de emissie percentueel het grootst is, is KPN. Het telecomconcern realiseerde een daling van 27,9 procent. KPN investeerde onder meer in energiebesparing bij zijn serverparken. In absolute aantallen zag Shell zijn uitstoot het meest teruglopen. Na in 2008 75 miljoen ton CO2 te hebben uitgestoten, bracht het olieconcern de emissie vorig jaar terug tot 67 miljoen ton.

Niet alle bedrijven droegen bij aan de de daling. SBM Offshore zag zijn uitstoot, met een toename van 11,9 procent, percentueel het meest stijgen. In zijn jaarverslag schrijft het bedrijf dat die toename het gevolg is van extra productie.

Onder het Kyoto-protocol hebben Europese landen zich verplicht hun emissie van broeikasgassen terug te dringen. Een van de manieren om die doelstelling te halen is een verplicht plafond opleggen. Particulieren en bedrijven kunnen buiten de Kyoto-doelstellingen ook vrijwillig hun bijdrage leveren door uitstoot van bijvoorbeeld reizen of woon-werkverkeer te compenseren. Dat kan via zogenaamde klimaatcompensatieprojecten, zoals het planten van bomen.

Die vrijwillige compensatie is wereldwijd gehalveerd, blijkt uit het onderzoek Building Bridges.

Meer over