Nederlandse boeren in VS in problemen

Nederlandse boeren die naar de Verenigde Staten zijn geëmigreerd, eisen geld terug van Vreba-Hoff, een Amerikaanse emigratiebemiddelaar in Nederlandse handen.

Door onze verslaggeefster Ana van Es

Een Nederlandse boer in Ohio is een rechtszaak begonnen om de 2,6 miljoen dollar (2,15 miljoen euro) terug te krijgen die hij eerder aan Vreba-Hoff heeft betaald. Een ex-medewerker heeft inmiddels toegegeven dat geld van Nederlandse melkveehouders, bedoeld voor de bouw van hun nieuwe bedrijf in de Verenigde Staten, in werkelijkheid is geïnvesteerd in andere melkveehouderijen, meldde het Agrarisch Dagblad vrijdag.

Vreba-Hoff, opgericht door Willy van Brakel uit Limburg, maakte vanaf eind jaren negentig furore als emigratiebemiddelaar voor Nederlandse boeren die een toekomst zoeken in de VS. In jaarlijkse studiereizen naar Ohio, Michigan en Indiana werden Nederlandse melkveehouders overtuigd van de agrarischeAmerican Dream: melkveehouderijen tot wel achtduizend koeien, geen melkquota en nauwelijks milieuregels.

Zeventig Nederlanders waagden de stap. Elk boer investeerde minstens een miljoen dollar, verkregen uit de verkoop van hun Nederlandse bedrijf. De kosten van de nieuwe Amerikaanse boerderij lagen rond de 5 miljoen dollar en soms hoger. Vreba-Hoff regelde leningen bij onder meer de Amerikaanse tak van de Rabobank (in totaal 54,4 miljoen dollar) en Agstar, een Amerikaanse landbouwbank die in januari Vreba-Hoff dagvaardde om 4,9 miljoen dollar terug te vorderen. Boeren met onvoldoende startkapitaal konden hun boerderij ‘leasen’ van Vreba-Hoff.

De melkveehouderijen van Vreba-Hoff raakten vanaf 2004 in opspraak wegens overtreding van milieuregels, die zelfs in het vrije Amerika bestaan. In de afgelopen zes jaar is voor tienduizenden dollar aan boetes opgelegd. Lokale omwonenden begonnen zich tegen de boerderijen te verzetten. Dat werd bemoeilijkt door de ondoorzichtige organisatiestructuur van het bedrijf: onder Vreba-Hoff hangen minstens zestien Amerikaanse bv’s.

Volgens de Wall Street Journal zijn inmiddels ongeveer twaalf Nederlandse boeren failliet verklaard. Bij zestien boerderijen ligt de bouw stil wegens gebrek aan geld, hoewel de Nederlandse opdrachtgevers miljoenen dollars hebben betaald. Het Agrarisch Dagblad bericht dat zeker zeven gezinnen berooid naar Nederland zijn teruggekeerd.

Rob Boas, de Nederlandse advocaat van Vebra-Hoff, ontkent dat het geld van boeren is geïnvesteerd in melkveebedrijven van derden. Het bedrijf zelf was niet voor commentaar bereikbaar. Een dochteronderneming die namens de emigratiebemiddelaar grond koopt voor Nederlandse boeren, schrijft op haar website dat de zaak stil ligt in verband met de kredietcrisis en de moeilijke situatie in de Amerikaanse melkveehouderij.