Nieuws

Nederlandse bevolking neemt nog toe, maar coronamaatregelen dempen de groei

De Nederlandse bevolking groeide het eerste kwartaal van dit jaar bijna 20 procent langzamer dan een jaar eerder. Vooral de immigratie vanuit het buitenland nam onder invloed van de coronamaatregelen af.

Een oma werkt vanuit huis en past op haar pas geboren kleinkinderen. In het eerste kwartaal van dit jaar werden er iets meer kinderen geboren dan vorig jaar. Beeld ANP
Een oma werkt vanuit huis en past op haar pas geboren kleinkinderen. In het eerste kwartaal van dit jaar werden er iets meer kinderen geboren dan vorig jaar.Beeld ANP

In januari, februari en maart nam de Nederlandse bevolking volgens de voorlopige cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag publiceerde, met 12,8 duizend mensen toe. Een jaar eerder bedroeg de groei over dezelfde periode ongeveer 15,5 duizend mensen. De grote klap van de coronapandemie kwam in april van dat jaar, de enige maand waarin de bevolkingsomvang zelfs terugliep.

De afname van de bevolkingsgroei zette vorig kalenderjaar al in. De bevolking groeide nog wel in omvang, maar voor het eerst in bijna tien jaar ging dat beduidend minder snel dan in het voorgaande jaar. In 2020 groeide de bevolkingsomvang volgens het CBS met ongeveer 63 duizend inwoners, de helft minder dan in 2019. Op dit moment staat de inwonerteller op ongeveer 17,5 miljoen.

Minder migratie

Niet het coronavirus zelf maar de maatregelen die het moeten beteugelen is volgens het CBS vermoedelijk de belangrijkste oorzaak voor de stagnerende groei in het afgelopen kwartaal. In december werden verscheidene reisbeperkingen ingevoerd. Per saldo daalde vervolgens het aantal migranten dat zich in Nederland vestigde. Zo immigreerden de afgelopen maanden minder mensen vanuit India.

Vanuit landen in de Europese Unie was de immigratiedaling naar verhouding het kleinst. Onder Poolse migranten – net als in voorgaande jaren de grootste groep – nam de immigratie zelfs toe: in het eerste kwartaal van dit jaar vestigden zich 2,5 duizend Polen in Nederland, vorig jaar slechts een kleine tweeduizend. Ook het aantal Syrische immigranten lag overigens hoger.

Het aantal asielaanvragen was in het eerste kwartaal van 2021 met ongeveer 2.700 relatief laag. Ten opzichte van een jaar eerder deden 39 procent minder mensen een asielverzoek. Bijna eenderde van de aanvragen werd gedaan door Syriërs.

Natuurlijke bevolkingskrimp

Onder de streep waren er in januari, februari en maart bijna drieduizend meer sterfgevallen dan geboortes. Tijdens de tweede coronagolf in januari was de sterfte relatief hoog. Omdat in februari en maart meer kinderen geboren werden dan in voorgaande jaren, bleef de natuurlijke bevolkingskrimp toch ongeveer gelijk aan die van dezelfde periode een jaar eerder.

Meer over