‘Nederlands asielbeleid te streng’

Het Nederlandse beleid ten aanzien van asielzoekers en allochtonen is te streng en Den Haag stemt zijn regels niet af met de andere lidstaten van de Europese Unie....

‘Nederland is strenger voor zijn eigen onderdanen dan voor andere Europese burgers. Dat wil ik in België niet doen’, aldus de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. ‘Ik zal mijn Nederlandse collega hierover aanspreken op onze volgende Europese afspraak.’

Vanwege de strenge Nederlandse regels voor schijnhuwelijken, gezinshereniging en inburgering wijken jaarlijks tientallen tot enkele honderden Nederlanders tijdelijk uit naar België. Na enkele maanden kunnen ze dan alsnog zonder problemen naar Nederland gaan.

Volgens minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) controleert België niet altijd op de woonplaats en het inkomen van de aanvragers, zo zei ze onlangs in de Tweede Kamer.

‘Voor mij is de zin van Europese harmonisatie dat je alle regels op elkaar afstemt. Dat doet Nederland niet’, aldus Dewael, partijgenoot van premier Verhofstadt in de liberale VLD.

Dewael zegt ook een streng asielbeleid voor te staan, maar vindt dat Nederland te ver doorschiet. ‘Ik ben een groot voorstander van Europese samenwerking. Maar als sommige landen nog strenger willen zijn, volg ik hen niet.’

In de eerste elf maanden van 2005 zette België ruim elfduizend uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen uit, van wie 6064 via repatriëringen.

Dewael verdedigt de huis-aan-huis-bezoeken in Antwerpse achterstandswijken, waarbij ook illegalen worden opgespoord. ‘Het is geen jacht op illegalen, we willen daarmee de problemen van moeilijke buurten in kaart brengen. Maar wie illegalen thuis opvangt, is strafbaar.’

Dewael is de derde Belgische minister die kritiek uit op de Nederlandse regering. Eerder had Freya van den Bossche (Begroting) kritiek op het voorkomen van onder meer Balkenende, Zalm en Donner. Minister De Gucht (Buitenlandse Zaken) vond dat Den Haag de campagne rond de Europese Grondwet had verknoeid en noemde premier Balkenende ‘een mix van Harry Potter en stijfburgerlijkheid’.

Meer over