Nederlanders zien ouderdom te zwart in

Eenzaamheid en fysieke ongemakken worden overschat...

amsterdam Nederlanders zijn onterecht bang voor de ouderdom. Ze overschatten hoe vaak oude mensen eenzaam en bedlegerig zijn en onderschatten hoe vaak 65-plussers zelfstandig wonen en seks hebben. Dit blijkt uit een enquête via internet die de Volkskrant met de Vrije Universiteit heeft gehouden in het kader van de Boekenweek 2008, waarin ouderdom centraal staat.

De 751 deelnemers zijn vooral somber over de sociale gevolgen van veroudering. Van hen is bijna 90 procent ervan overtuigd dat het aantal vrienden en kennissen flink afneemt bij het klimmen der jaren, terwijl dit meestal niet het geval is. Het beeld dat uit de enquête naar voren komt, is representatief voor de Nederlandse bevolking.

Breed verspreid is ook het idee dat de familiebanden aan het afbrokkelen zijn. Driekwart van de geënquêteerden denkt dat het aantal bezoeken van kinderen aan ouders op leeftijd de laatste vijftien jaar is afgenomen, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is.

Eenzaamheid komt beduidend minder vaak voor dan we denken. Meer dan 50 procent van de ondervraagden denkt dat de helft van de 65-plussers in Nederland vaak eenzaam is. Uit onderzoek blijkt echter dat niet meer dan 10 procent van de ouderen in Nederland echt eenzaam is.

Vooral mensen die denken dat je al vroeg oud bent, hebben een somber beeld van het leven van 65-plussers. Ook mensen die terugverlangen naar hun jeugd of die in fitheid achteruit zijn gegaan, zien de ouderdom zwaar in.

Hart en Ziel: Wat jong leert van oud

Meer over