Nederlander raakt vertrouwen in rechtspraak kwijt

Het publieke vertrouwen in de rechtspraak is sterk gedaald sinds de jaren tachtig. Tussen 1981 en 1999 is het aandeel van de Nederlandse bevolking dat vertrouwen heeft in de rechtspraak gedaald van 65 naar 48 procent....

Vooral in de jaren negentig daalde het vertrouwen sterk, aldus het onderzoek. Sinds 1997 is het weer licht gestegen. Ook in andere West-Europese landen daalde, gemeten over de afgelopen decennia, het vertrouwen in de rechtspraak. De daling in Nederland was echter sterker en het herstel was minder duidelijk.

In het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over de toekomst van de nationale rechtstaat werd anderhalf jaar geleden gesteld dat het publieke vertrouwen in de rechterlijke macht hoog en constant is. Bij de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVVR), vrij vertaald de vakbond voor rechters en aanklagers, bestaat juist grote zorg over het publieke vertrouwen. Volgens onderzoeker Tom van der Meer zijn 'de gevonden trends zorgwekkender dan het WRR-rapport doet vermoeden'.

Meer over