'Nederland zelf debet aan karige natuursubsidie'

Slechts één Nederlands natuurproject komt dit jaar in aanmerking voor Europese subsidie. Natuurmonumenten krijgt 1,95 miljoen gulden steun voor een proef met het herstel van de laagveenvegetatie bij de Nieuwkoopse Plassen....

ANP

BRUSSEL

De Commissie verwijt de Nederlandse regering een 'armzalige prestatie' bij het aanwijzen van beschermde natuurgebieden. Zo had Landbouw in juni 1995 een lijst met te beschermen plant- en diersoorten moeten indienen. Dat is niet gebeurd, wat gevolgen heeft voor organisaties die bij Brussel voor subsidie aankloppen. Het is de derde keer dat voor de Nieuwkoopse Plassen Europese steun is aangevraagd.

Meer over